Dokument & lagar (48 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:124

Riksdagsskrivelse 2012/13:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:124 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:61

Riksdagsskrivelse 2012/13:61 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU7 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:61 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:60

Riksdagsskrivelse 2012/13:60 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU5 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:60 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:59

Riksdagsskrivelse 2012/13:59 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU4 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:59 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:29

Riksdagsskrivelse 2012/13:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU3 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-08

Riksdagsskrivelse 2012/13:29 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:28

Riksdagsskrivelse 2012/13:28 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-08

Riksdagsskrivelse 2012/13:28 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:8

Riksdagsskrivelse 2012/13:8 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut

2012-10-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:8 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:7

Riksdagsskrivelse 2012/13:7 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU6 Ändring i brottsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 oktober 2012 Per Westerberg Claes

2012-10-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:7 (pdf, 83 kB)