Dokument & lagar (6 936 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:889 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02488/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:889 av Boriana Åberg M Angående PostNord Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att PostNords bristfälliga service inte ska drabba vanliga konsumenter. En fungerande postverksamhet i hela landet är viktig

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:889 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:909 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01473/ A A2019/01474/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:908 av Lars Beckman M om problem med webbtjänsten Jobskills och på fråga 2018/19:909 av Lars Beckman M om Arbetsförmedlingens förvaltning. Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att åtgärda problemen

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:909 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:908 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01473/ A A2019/01474/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:908 av Lars Beckman M om problem med webbtjänsten Jobskills och på fråga 2018/19:909 av Lars Beckman M om Arbetsförmedlingens förvaltning. Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att åtgärda problemen

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:908 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:906 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:899 av Anders Österberg S Avsättningen av borgmästare i Turkiet samt fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh V Nya angrepp på demokratin i Turkiet Anders Österberg har frågat mig vad regeringen kan göra för att den turkiska staten ska respektera

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:906 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:899 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:899 av Anders Österberg S Avsättningen av borgmästare i Turkiet samt fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh V Nya angrepp på demokratin i Turkiet Anders Österberg har frågat mig vad regeringen kan göra för att den turkiska staten ska respektera

Svarsdatum: 2019-08-30 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:899 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:907 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson SD Palestinska myndigheten och hbtq Tobias Andersson har frågat mig om jag tänker förändra något i nuvarande hållning till den palestinska myndigheten, samt om jag anser att det är förenligt med en feministisk utrikespolitik

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:907 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:903 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:903 av Amineh Kakabaveh V Mänskliga rättigheter i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag tänker kräva när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och frigivning av bland andra Ahmadreza Djalali, Nasrin Sotoudeh, Soheil Arabi, Esmail

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:903 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:902 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03491/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel SD Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd Markus Wiechel har frågat mig och regeringen om den avser att vidta åtgärder för att minska risken för att svenska skattemedel används för att bekosta resor

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:902 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:901 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:901 av Markus Wiechel SD Åtgärder efter händelserna vid Hormuzsundet Markus Wiechel har frågat om jag och regeringen avser sätta press på Iran efter händelser i Hormuzsundet inte minst det iranska beslaget av svenskägda fartyget Stena Impero.

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:901 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:895 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:895 av Boriana Åberg M Förtrycket av kvinnor i Iran Boriana Åberg har frågat mig om jag tänker ta upp frågan om kvinnors rättigheter med Irans utrikesminister. Regeringen är djupt oroad över situationen för mänskliga rättigheter och kvinnors

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:895 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:893 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:893 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i internationella FN-sammanhang Boriana Åberg har frågat mig på vilket sätt jag tänker arbeta för att främja Taiwans deltagande i FN-sammanhang. Sverige och EU har ett intresse av att säkra Taiwans deltagande

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:893 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:890 av Boriana Åberg M Bilstöd vid funktionsnedsättning Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att regelverket för bilstöd ska fungera. Jag delar Boriana Åbergs syn på att det är olyckligt när reglerna för bilstöd inte fullt ut fyller sitt syfte. Bilstödet utgör en betydelsefull

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:887 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:887 av Hans Wallmark M Åtgärder mot Kina Hans Wallmark har frågat mig hur jag tillsammans med europeiska partnerländer avser markera mot Folkrepubliken Kina för att inte legitimera brutalitet och övergrepp mot demokratiförespråkare och frihetsvänner

Svarsdatum: 2019-08-29 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:887 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:892 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:892 av Boriana Åberg M Sveriges bistånd till Unrwa Boriana Åberg har frågat utrikesministern vilka åtgärder hon ska vidta för att avsluta bidrag till FN:s flyktingorganisation för Palestinaflyktingar UNRWAArbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2019-08-28 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:892 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:886 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:886 av Maria Nilsson L Övergrepp mot ryska demokratiaktivister Maria Nilsson har frågat mig om vilka initiativ den svenska regeringen kommer att ta för att markera mot Ryssland i Europarådet givet den senaste månadens våld mot fredliga demonstranter,

Svarsdatum: 2019-08-28 Frågeställare: Maria Nilsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:886 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:880 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:880 av Betty Malmberg M Licensjakt vikaresäl Betty Malmberg M har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få bukt med det uppenbara hot mot kustfisket som andra sälarter kan utgöra och om jag är beredd att införa licensjakt på vikaresäl. Sälpopulationernas utveckling och deras påverkan

Svarsdatum: 2019-08-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:880 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:885 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/01524/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:885 av Johan Hultberg M EU:s ramdirektiv för vatten Johan Hultberg har frågat mig om regeringen har någon plan för att få fram erfarenheter och synpunkter från alla delar av samhället som berörs

Svarsdatum: 2019-08-27 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:885 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:883 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02455/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:883 av Johan Hultberg M Temporär in- och utförsel av hästar Johan Hultberg har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att undanröja de gränshinder som finns vid temporär in- och utförsel av hästar över den

Svarsdatum: 2019-08-27 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:883 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:881 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02454/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:881 av Betty Malmberg M Målen om ekologisk odling och konsumtion Betty Malmberg har frågat mig om jag avser behålla målen för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel och vilka åtgärder jag i så fall avser

Svarsdatum: 2019-08-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:881 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01437/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund M Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de

Svarsdatum: 2019-08-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)