Dokument & lagar (6 936 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:854 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:854 av Thomas Morell SD Utsatthet i kollektivtrafiken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka skyddet för personer som arbetar inom kollektivtrafiksystemet. Jag vill inledningsvis understryka att jag delar din uppfattning. Att bli utsatt för brott inom ramen

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:854 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:852 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 2507 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:851 av Tobias Billström M Återtagande av personer som fått utvisningsbeslut efter ansökan från Säkerhetspolisen och på fråga 2018/19:852 av Maria Malmer Stenergard M Verkställighet av personer som fått utvisningsbeslut

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:852 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:851 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 2507 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:851 av Tobias Billström M Återtagande av personer som fått utvisningsbeslut efter ansökan från Säkerhetspolisen och på fråga 2018/19:852 av Maria Malmer Stenergard M Verkställighet av personer som fått utvisningsbeslut

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:851 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:845 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 0 2479 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:845 av Sten Bergheden M Utökad kontroll av skyttebanor Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att utökade kontroller av landets lagliga jakt- och sportskyttebanor verkligen är en uppgift som polisen ska lägga ännu

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:845 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:828 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01976/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:828 av Kadir Kasirga S Sekos rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra vägarbetares arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att vägarbetare

Svarsdatum: 2019-08-15 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:828 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:866 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02428/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:866 av Johan Hultberg M Spridning av granbarkborre och andra skadegörare från skyddade områden Johan Hultberg har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder, såsom skärpta krav på bekämpningsinsatser i skyddade områden

Svarsdatum: 2019-08-14 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:866 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:849 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02373/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:849 av Lars Beckman M Skarven och mångfalden i havsmiljön Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få stopp på skarvens skadliga påverkan på havsbiotopen. Skarvpopulationen och hur den ska förvaltas

Svarsdatum: 2019-08-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:849 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:848 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02370/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:848 av Markus Wiechel SD Norsk odlad lax Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att kontrollen av och informationen om den importerade odlade laxen från exempelvis Norge är tillräckligt bra, och om regeringen avser att

Svarsdatum: 2019-08-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:848 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:860 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:860 av Mattias Bäckström Johansson SD Satsningar på vätgas Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på satsningar för vätgasteknik i Sverige. Som Mattias Bäckström Johansson konstaterar undertecknade Sverige den 25 juli den icke-bindande

Svarsdatum: 2019-08-13 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:860 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/02759/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:859 av Margareta Cederfelt M Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vårdföretagarna inte ska behöva stänga sina verksamheter till följd av

Svarsdatum: 2019-08-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:858 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02752 S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:858 av Pål Jonson M Skatt på plastbärkassar Pål Jonson har frågat mig om det inte vore bättre ur miljösynpunkt om regeringen införde en miljöfond i stället för en skatt på plastbärkassar. Finansdepartementet har den 20 juni 2019

Svarsdatum: 2019-08-09 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:858 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:843 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/02685 K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:843 av Elisabeth Svantesson M Ansträngd ekonomi i många kommuner Elisabeth Svantesson har frågat Magdalena Andersson vilka åtgärder finansministern och regeringen avser att vidta för att kommunerna inte ska behöva skära ned på välfärden.

Svarsdatum: 2019-08-08 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:843 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:825 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2018/19:825 av Magnus Oscarsson KD Stödet till kommuner som drabbas hårt av torka Magnus Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att kommuner som drabbas av svår torka i framtiden ska kunna få stöd och hjälp. För att Sveriges krisberedskap ska fungera måste alla berörda

Svarsdatum: 2019-08-08 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:825 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:857 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 00837 SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:857 av Hans Wallmark M Svenskt deltagande i European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat mig om det, med den nära och konstruktiva dialog som regeringen uppger sig ha med Frankrike och andra deltagande länder,

Svarsdatum: 2019-08-05 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:857 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 55 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:856 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03205/ FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:856 av Johan Hultberg M Arbetet mot antibiotikaresistens Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att ta några ytterligare initiativ för att stödja regionerna att nå förskrivningsmålet om 250 recept per tusen invånare och år

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:856 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:847 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:847 av Markus Wiechel SD Skattesmäll trots villkorad köpeskilling Markus Wiechel har frågat finansmarknads- och bostadsministern om han anser att det nuvarande förhållningssättet fungerar med tanke på att privatpersoner tvingas att betala inkomstskatt på en inkomst de ännu inte har haft och om inte,

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:847 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:844 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02686/E4 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:844 av Elisabeth Svantesson M Svensk tillväxt Elisabeth Svantesson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska stärka tillväxten per capita. Inledningsvis vill jag säga att det kan konstateras att BNP-tillväxten

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:844 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:838 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:838 av Hans Wallmark M Översyn av det nordiska skatteavtalet I anledning av ett tidigare svar från mig avseende fråga 2018/19:737 respektive 2018/19:755 om skatteregler för jobbpendlarna och gränshinder mellan de nordiska länderna har Hans Wallmark frågat mig om jag har någon ambition att initiera

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:838 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:809 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02496/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:809 av Ulla Andersson V Förmånsbeskattning av miljöbilar Ulla Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det som framkommit om förmånsbeskattningen av miljöbilar, i det här fallet gällande Tesla.

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:809 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:797 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:797 av Pål Jonson M Förutsättningarna för godstrafik på E16 Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen är villig att ge Tullverket förutsättningar att intensifiera arbetet med digitaliseringen av klareringstjänster så att även dessa kan erbjudas vid E16. I budgetpropositionen för 2018 genomförde

Svarsdatum: 2019-08-02 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:797 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)