Dokument & lagar (7 369 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:13 EU-nämndens sammanträde 2019-11-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-11-15 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Hans Dahlgren Återrapport från möte i rådet den 15 oktober 2019 Information och samråd inför möte i rådet

2019-11-15

Departementsserien 2019:24

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

2019-11-11

Departementsserien 2019:24 (pdf, 2649 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:12 EU-nämndens sammanträde 2019-11-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-11-08 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Utrikes frågor försvar Statssekreterare Jan-Olof Lind Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2019 Återrapport

2019-11-08

Svar på skriftlig fråga 2019/20:237 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01886/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:237 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Plastskatten och metallåtervinning inom gruvindustrin Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta

Svarsdatum: 2019-11-08 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:237 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:278 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 0 3506 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:278 av Adam Marttinen SD Återlämnande av magasin till kriminella Adam Marttinen SD har frågat mig hur många gånger årligen som polis tvingas lämna tillbaka påträffade magasin till personer inom den gängkriminella miljön.

Svarsdatum: 2019-11-07 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:278 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Kommittédirektiv 2019:80

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Innehåll Sammanfattning Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pågående översyner av regelverket Uppdraget att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av

2019-11-07

Kommittédirektiv 2019:79 kommittébeteckning: N 2018:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll N 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2019 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket dir.

2019-11-07

Kommittédirektiv 2019:78 kommittébeteckning: S 2018:12

Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning S 2018:12 Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget att stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård Kontakter och

2019-11-07

Kommittédirektiv 2019:77

Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter som påverkar en hållbar kompetensförsörjning Konstaterade brister i arbetsmiljön Uppdraget att främja en god arbetsmiljö Ett stärkt ledarskap Kunskapsbaserade metoder

2019-11-07

Kommittédirektiv 2019:76

Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över det offentliga belöningssystemet Ett modernt och sammanhängande offentligt belöningssystem Uppdraget att se över de allmänna flaggdagarna Ändringar i regleringen av de allmänna

2019-11-07

Kallelse och föredragningslista 2019/20:11 EU-nämndens sammanträde 2019-11-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-11-06 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista 1. Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 10 oktober

2019-11-06

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:282 av Hans Wallmark M Marknadsföringen av Sverige som ett bidrags- och välfärdsparadis samt svar på fråga 2019/20:306 av Maria Malmer Stenergard M Marknadsföring av Sverige Hans Wallmark och Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03641 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:297 av Lars Hjälmered M Ersättning till styrelseledamöter Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att styrelseledamöter ska kunna fakturera sitt arvode i enlighet med vad som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03559/POL Justitiedepartementet Ju s titie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:296 av Katarina Brännström M Utvisning på grund av brott Katarina Brännström har frågat mig vilka åtgärder som Sverige ensidigt förfogar över som jag avser att vidta för att förhindra att personer som dömts

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02835/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:295 av Jessika Roswall M Infrastrukturpropositionen och nationell plan Jessika Roswall har frågat mig om jag avser att återkomma med en infrastrukturproposition och ny nationell plan under innevarande mandatperiod.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

2019-11-06 Ju2019/03560/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:294 av Johan Forssell M Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern när riksdagen kan förvänta sig att ministern och regeringen presenterar

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03566/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:293 av Johan Forssell M Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller Johan Forssell har frågat mig varför jag inte har presenterat utredningens SOU 2017:93 Klarlagd identitet förslag i en proposition till

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03630/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:292 av Roger Haddad L Studenter som begått allvarliga brott Roger Haddad har frågat mig när jag och regeringen kommer att ta initiativ för att förstärka Högskolans avskiljandenämnds befogenheter.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03554/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:291 av Lars Beckman M Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:290 av Margareta Cederfelt M Sidenvägen och EU Margareta Cederfelt har frågat mig vilka initiativ jag har tagit i EU för att stå upp för den europeiska ordningen med demokrati och marknadsekonomi när Sidenvägen tas i bruk. Det är viktigt att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)