Dokument & lagar (7 108 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:917 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:917 av Betty Malmberg M 3R-centret Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka forskning och innovation inom 3R-området och om 3R-centret kommer att kunna bidra till detta i ökad utsträckning. Djurförsök och 3R är viktiga frågor. Detta visar bl.a. den kraftfulla

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:917 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02712/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen V Utredning av medicinska åldersbedömningar Christina Höj Larsen har frågat mig när jag avser att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna. I maj

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:948 av Kadir Kasirga S om Turkiets skyldigheter gentemot EU Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna.

Svarsdatum: 2019-09-10 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:918 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:918 av Magdalena Schröder M Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran Magdalena Schröder har frågat mig om regeringens markering mot Irans politik mot kvinnor under utrikesminister Javad Zarifs besök i augusti. Regeringen

Svarsdatum: 2019-09-10 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:918 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02518/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:916 av Markus Wiechel SD Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet Markus Wiechel har frågat utbildningsminister Anna Ekström om djurvälfärden i Sverige är tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02917/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman KD om lagändring för att stoppa vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig om jag och regeringen avser att utreda ett lagändringsförslag enligt vilket den svenska bestämmelsen i 3 kap. 5 första stycket andra

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:930 av Lars Beckman M Friår Lars Beckman har frågat mig hur regeringen menar att en sjuksköterska kan ersättas av en undersköterska som går på friår inom sjukvården. Jag tolkar frågan som att med friår avses utvecklingstid som är en del av punkt 14 i januariavtalet som Socialdemokraterna, Centerpartiet,

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02503/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:910 av Jens Holm V Växtbaserat i stället för grissubventioner Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris och i stället främja en övergång till växtbaserade livsmedel. Vad vi

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01494/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund M Statens idrottspolitiska mål Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl SD Nätjättarnas ställning Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att arbetstagares, publicisters och innehållsskapares rättigheter gentemot nätjättarna respekteras. Det är en viktig fråga för såväl medie- och kulturpolitiken

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:911 av Arman Teimouri L om utlokalisering av ett museum om Förintelsen Arman Teimouri har med anledning av det planerade museet om Förintelsen frågat mig vilka tankar jag har om den kommande lokaliseringen och om jag avser följa tidigare beslut om att fler myndigheter ska utlokaliseras från huvudstadsregionen

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:888 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02690/POL Justitied epartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:888 av Hans Wallmark M Gemensamt nordiskt agerande mot våldsbejakande grupper Hans Wallmark har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att stärka ett gemensamt nordiskt agerande

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:888 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02270/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:915 av Thomas Morell SD Beställaransvar utan verkan Thomas Morell har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att syftet med det skärpta beställaransvaret verkligen

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02895/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:905 av John Weinerhall M om vårdmomsen John Weinerhall har frågat mig om jag avser att agera i enlighet med riksdagens tillkännagivande samt januariavtalet, som fastställer att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02495/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp M Granbarkborren Lotta Finstorp har frågat mig vilken myndighet som ytterst har ansvaret för att granbarkborrens spridning förhindras. Enligt skogsvårdslagen är det markägarens ansvar att vidta åtgärder

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:900 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02720 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:900 av Markus Wiechel SD Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern om han avser verka för fler internationella överenskommelser för att kunna återsända

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:900 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:898 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02719 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:898 av Alireza Akhondi C Personrån i norra Stockholmsområdet Alireza Akhondi har frågat mig hur jag säkerställer att polisen kan arbeta effektivt för att stoppa personrånen, t.ex. i Stockholmsområdet med betoning på Sollentuna,

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Alireza Akhondi (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:898 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:897 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01549 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:897 av Martina Johansson C Bidrag till hemladdare för elbilar Martina Johansson har frågat mig vad regeringen och jag avser att göra för att även flerbostadshus ska kunna installera hemladdare

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:897 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02490/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:896 av Thomas Morell SD Postnord och otillåten cabotagetrafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga bolag inte ska nyttja olagliga godstransporter. Jag utgår ifrån att bolag med statligt

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:894 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02713 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:894 av Boriana Åberg M Grannländernas gränskontroller Boriana Åberg har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänker vidta för att grannländerna inte ska behöva skärpa gränskontrollerna

Svarsdatum: 2019-09-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:894 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)