Dokument & lagar (45 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:280

Riksdagsskrivelse 2012/13:280 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU27 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:280 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:279

Riksdagsskrivelse 2012/13:279 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU26 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:279 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:270

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:270 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:269

Riksdagsskrivelse 2012/13:269 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU23 Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:269 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:245

Riksdagsskrivelse 2012/13:245 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:245 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:231

Riksdagsskrivelse 2012/13:231 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:231 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:230

Riksdagsskrivelse 2012/13:230 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:230 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:222

Riksdagsskrivelse 2012/13:222 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:222 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:221

Riksdagsskrivelse 2012/13:221 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:221 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:204

Riksdagsskrivelse 2012/13:204 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU19 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-02

Riksdagsskrivelse 2012/13:204 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:187

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:187 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:171

Riksdagsskrivelse 2012/13:171 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU12 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:171 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:161

Riksdagsskrivelse 2012/13:161 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU10 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:161 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:160

Riksdagsskrivelse 2012/13:160 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU9 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:160 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:159

Riksdagsskrivelse 2012/13:159 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:159 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:158

Riksdagsskrivelse 2012/13:158 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit socialutskottets förslag till riksdagsbeslut

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:158 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:146

Riksdagsskrivelse 2012/13:146 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU7 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 januari 2013 Per Westerberg Claes

2013-01-30

Riksdagsskrivelse 2012/13:146 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:117

Riksdagsskrivelse 2012/13:117 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit socialutskottets förslag till riksdagsbeslut

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:117 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:116

Riksdagsskrivelse 2012/13:116 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU5 Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:116 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:115

Riksdagsskrivelse 2012/13:115 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:115 (pdf, 83 kB)