Dokument & lagar (1 304 träffar)

Kommittédirektiv 2018:28 kommittébeteckning: Fö 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Fö 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om behandlingen av personuppgifter

2018-04-19

Kommittédirektiv 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att främja en välfungerande sjukskrivningsprocess Flera berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen Behov av att med individens och samhällets bästa i fokus främja en välfungerande sjukskrivningsprocess Konsekvensbeskrivningar

2018-04-12

Kommittédirektiv 2018:26

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Innehåll Sammanfattning Bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete Uppdraget att analysera tillämpningen av normalt förekommande arbete Särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmågan vid dag 180 Uppdraget att se över ändamålsenligheten i särskilda skäl

2018-04-12

Kommittédirektiv 2018:25

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Närmare om uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna

2018-03-29

Departementsserien 2018:6

Ds 2018:6 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-23

Departementsserien 2018:6 (pdf, 1430 kB)

Kommittédirektiv 2018:2221

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:24

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll,

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:23 kommittébeteckning: N 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden dir. 2017:99Enligt utredningens

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:22

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:21 kommittébeteckning: Ju 2017:03

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen Ju 2017:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Skärpta straff Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Terroristbrottsutredningen

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:20

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Inkorporering och fortsatt transformering Relevant utredningsarbete Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-03-15

Departementsserien 2018:5

Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-09

Departementsserien 2018:5 (pdf, 674 kB)

Kommittédirektiv 2018:19

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Demokrativillkoren i statsbidragsförordningar bör ses över Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Tillämpningen av demokrativillkoret bör underlättas Utredaren ska därför Möjligheten att involvera den kommunala sektorn i

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:17

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning Innehåll Sammanfattning Brister har uppmärksammats av flera utredningar Yrkesprogramsutredningen Gymnasieutredningen Uppdraget att föreslå en regional planeringsmodell för gymnasial utbildning Gemensam planering och dimensionering ger bättre resursutnyttjande

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det nuvarande tandvårdssystemet Landstingens tandvårdsstöd Tandhälsans fördelning i befolkningen Att avstå från tandvård av ekonomiska skäl Uppdraget att analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:15

Konfessionella inslag i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Bestämmelser om konfessionella inslag i svensk skola Uppdraget att analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen och andra internationella åtaganden Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget om att förtydliga definitioner Utredaren

2018-03-08

Departementsserien 2018:8

ds 2018 8 Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer Inriktning för ett nytt grundskydd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-06

Departementsserien 2018:8 (pdf, 2198 kB)

Departementsserien 2018:3

Till Justitiedepartementet Den 8 november 2017 beslutade statsrådet Johansson att ge ämnesrådet Sofie Lindblom i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att anpassa regleringen av personuppgiftsbehandlingen vid uppbörd av böter till EU:s dataskyddsreform. Med överlämnandet av denna promemoria är uppdraget slutfört.

2018-03-06

Departementsserien 2018:3 (pdf, 1579 kB)

Kommittédirektiv 2018:18 kommittébeteckning: M 1992:A

Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet M 1992:A Innehåll Ändring av uppdrag och tid Uppdraget Organisation Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Ändring av uppdrag och tid Statens råd för kärnavfallsfrågor Kärnavfallsrådet inrättades genom beslut vid regeringssammanträde den 27 maj 1992 dir. 1992:72ersatt

2018-03-01

Kommittédirektiv 2018:14 kommittébeteckning: S 2017:08

Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården S 2017:08 Innehåll Tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 Tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 18 december 2017 kommittédirektiven Ordning och reda i vården dir. 2017:128Enligt direktiven ska uppdraget delredovisas den 15 juni 2018 och slutredovisas

2018-03-01