Dokument & lagar (4 träffar)

Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar Ordföranden Godmorgon, mina vänner God morgon säger jag även till er som hemifrån kan följa den här dagen i riksdagens första kammare via kanal 2 eller SVT 24. Också ni är hjärtligt välkomna. I dag ska vi diskutera klimat. Det är många som har diskuterat

2006-03-14

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av utskottets

2005-12-15

Miljömålsseminarium Miljömålen för barnens skull Tid: Torsdagen den 17 november 2005, kl. 09.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, Riksgatan 2, Stockholm Program: Inledning Kl. 09.00-09.05 Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Miljömålsrådets årliga rapport 2005 Kl. 09.05-09.20 Bengt

2005-11-17

Register 1902:Ku

Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1902 års lagtima riksdag. N:o Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första Kammaren. Andra Kammaren. I anledning af väckt motion 14 febr. 19 febr. 19 febr. om tillägg till 16 regerings- Bifölls. Bifölls. s formen. 1 I anledning

1902-01-01

Register 1902:Ku (pdf, 285 kB)