Dokument & lagar (17 träffar)

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition prop. 2005/06:100 om tilläggsbudget

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU5y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett samtliga övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU4y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2005/06:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU3y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2005/06:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister med motioner, i de delar som berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2005/06:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU1y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2002/03:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare Till lagutskottet Lagutskottet har den 10 april 2003 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I yttrandet

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2003 års ekonomiska vårproposition prop. 2002/03:100 om tilläggsbudget

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de två motioner som väckts

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU2y (doc, 42 kB)

Yttrande 2002/03:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU1y (doc, 74 kB)

Yttrande 1989/90:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU8y Reformerad bostadsbeskattning m.m. 1989/90 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 24 april 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst-och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU8 (pdf, 1309 kB)

Yttrande 1989/90:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU7y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 13 mars 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:114 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU7 (pdf, 326 kB)

Yttrande 1989/90:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU6y Ny minerallagstiftning m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU6 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU5y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU5 (pdf, 658 kB)

Yttrande 1989/90:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU4y Bostäder för flyktingar m.m. Till socialförsäkringsutskottet Med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 15 riksdagsordningen väcktes hösten 1989 en motion med förslag till särskilda åtgärder på grund av den akuta krisen inom

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU4 (pdf, 551 kB)

Yttrande 1989/90:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU3y  Regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1989/90 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU3 (pdf, 49 kB)

Yttrande 1989/90:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU2y Inkomstskatten för år 1990 m.m. såvitt avser frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1989/90 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 16 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU2 (pdf, 554 kB)

Yttrande 1989/90:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoUly Ny prisregleringslag Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 7 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:21 om en ny prisregleringslag jämte de motioner som kunde

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU1 (pdf, 294 kB)