Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition prop. 2005/06:100 om tilläggsbudget

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU5y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett samtliga övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU4y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2005/06:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU3y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2005/06:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister med motioner, i de delar som berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2005/06:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU1y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2002/03:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare Till lagutskottet Lagutskottet har den 10 april 2003 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I yttrandet

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2003 års ekonomiska vårproposition prop. 2002/03:100 om tilläggsbudget

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de två motioner som väckts

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU2y (doc, 42 kB)

Yttrande 2002/03:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU1y (doc, 74 kB)

Yttrande 1993/94:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU9y Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att avge

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU9 (pdf, 571 kB)

Yttrande 1993/94:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU8y Strandskydd Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:229 Strandskydd jämte över de med anledning av propositionen avlämnade motionerna

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU8 (pdf, 193 kB)

Yttrande 1993/94:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU7y Ändringar av EES-avtalet m.m. i vad avser bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU7y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda samtliga utskott tillfålle att senast den 3 maj 1994 yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU7 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1993/94:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU6y Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 19 april 1994 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU6 (pdf, 203 kB)

Yttrande 1993/94:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU5y Vissa bostadsskattefrågor m.m. Till skatteutskottet Sammanfattning I yttrandet behandlas 17 motioner väckta under allmänna motionstiden 1994. I motionerna tas bl.a. upp frågor om fastighetsbeskattning och fastighetstaxering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU5 (pdf, 510 kB)

Yttrande 1993/94:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU4y Regeringens skrivelse 1993/94:15 m.m. Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett bostadsutskottet tillfålle att i de delar som har samband med bostadsutskottets beredningsområde

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU4 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1993/94:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU3y Vissa fastighetsskattefrågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 30 november 1993 avge yttrande över proposition 1993/94:91 Vissa

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU3 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1993/94:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU2y Ett program för reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m. 1993/94 BoU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillSIle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU2 (pdf, 350 kB)

Yttrande 1993/94:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoUly Uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 19 oktober 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillSlle att avge yttrande över proposition 1993/94:45 Uppskovsregler vid bostadsbyten

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU1 (pdf, 222 kB)