Dokument & lagar (1 359 träffar)

Bilaga

Promemoria 2013-07-04 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 27. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 4 juli 2013, kl 15.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 52 kB)

Departementsserien 2012:60

Ds 2012:60 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2013-01-01

Departementsserien 2012:60 (pdf, 717 kB)

Departementsserien 2012:59

ds 2012 59 Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete en ny åtgärd vid djupa kriser Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:59 (pdf, 2259 kB)

Departementsserien 2012:58

Ds 2012:58 EU-miljömärket Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2013-01-01

Departementsserien 2012:58 (pdf, 1326 kB)

Departementsserien 2012:54

Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag Förord Genom beslut den 24 april 2012 gav Regeringskansliet hovrätts- presidenten Fredrik Wersäll i uppdrag att från och med den 1 juni 2012 biträda Justitiedepartementet med att utreda vilka processrättsliga konsekvenser Påföljdsutredningens Ju 2009:11 förslag

2013-01-01

Departementsserien 2012:54 (pdf, 1630 kB)

Departementsserien 2012:53

Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:53 (pdf, 934 kB)

Departementsserien 2012:19

Innehåll Bilaga 1 Fördrag.5 Bilaga 2 Akt15 Del ett 16 Principer.16 Del två.26 Anpassing av fördragen.26 Avdelning I.26 Institutionella bestämmelser 26 Avdelning II 29 Andra anpassningar.29 Del tre 31 Permanenta bestämmelser 31 Del fyra 32 Tillfälliga bestämmelser 32 Avdelning I.32 Övergångsbestämmelser.32


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2012:19 (pdf, 377 kB)

Departementsserien 2012:19

Innehåll Termer och förkortningar 9 1 Promemorians innehåll 13 2Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.15 3 EU:s utvidgningsprocess ett enat Europa 19 3.1Fortsatt utvidgning mot västra Balkan mot ett enat Europa som lever i fred.19 3.2 Köpenhamnskriterierna

2013-01-01

Departementsserien 2012:19 (pdf, 595 kB)

Departementsserien 2012:11

Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-01-01

Departementsserien 2012:11 (pdf, 689 kB)

Departementsserien 2012:10

Ds 2012:10 Blankning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598

2013-01-01

Departementsserien 2012:10 (pdf, 1492 kB)

Departementsserien 2012:9

Ds 2012:9 Karenstid för egenföretagare, m.m. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2013-01-01

Departementsserien 2012:9 (pdf, 431 kB)

Departementsserien 2012:8

Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:8 (pdf, 542 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-05-20 Justitiedepartementet Bilaga 2 till protokoll 2012/13:33 Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 2007-2012/13 Överläggning med Civilutskottet den 23 maj 2013 Europeisk kvarstad på bankmedel Dagordningspunkt 1 Rubrik: Förslag till förordning om europeisk kvarstad på bankmedel Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 75 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-05-20 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Bilaga 2 till protokoll 2012/13:33 Dnr 2007-2012/13 Överläggning med Civilutskottet den 23 maj 2013 Europeisk kvarstad på bankmedel Dagordningspunkt 1 Rubrik: Förslag till förordning om europeisk kvarstad på bankmedel Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 81 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-06-05 Ju2013/1320/KO Justitiedepartementet Konsumentenheten Bilaga 2 till protokoll 2012/13:35 Dnr 2096-2012/13 Underlag till civilutskottet inför överläggning den 11 juni 2013: Förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet Övergripande lägesbeskrivning Kommissionens förslag till förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-06-05 Ju2013/1320/KO Justitiedepartementet Bilaga 2 till protokoll 2012/13:35 Konsumentenheten Dnr 2096-2012/13 Underlag till civilutskottet inför överläggning den 11 juni 2013: Förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet Övergripande lägesbeskrivning Kommissionens förslag till förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-04-11 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 15. Översänds för skriftligt samråd till fredagen den 12 april 2013, kl 14.00. Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 52 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-03-27 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 13. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 28 mars 2013, kl 14.00. Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 40 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-03-15 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering nr 2 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II vecka 11. Överlämnas för skriftligt samråd till måndagen den 18 mars 2013, kl. 08.30 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II Frågor som lösts


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)