Dokument & lagar (217 träffar)

Kommittédirektiv 2005:109

Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen Ju 2005:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 januari 2005 dir. 2005:5 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:108

Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Dagens organisation Regeringens åtgärder Uppdraget Särskilda förhållanden för vägtrafiken Utredningsarbetet Arbetsmetoder och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 6

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:105

Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen N 2005:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 De ursprungliga direktiven Beslutsprocessen Särskilt om överklagandeprocessen Behov av översyn av beslutsprocessen Myndighetsorganisationen Avstämning med analys Uppdraget Myndighetsorganisationen

2005-10-06

EU-nämndens dokument 2005/06:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06: 2 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2005-09-30 Sammanträdestid: 10.00-12.15 Närvarande: se bilaga 1 2.1 Nämnden godkänner att föredragandena Martin Brothén, Närvaro UU och Hélène Tegnér, TU, närvarar vid sammanträdet 2.2 Statssekreteraren Lars Danielsson, åtföljd av kansli- Allmänna frågor

2005-09-30

EU-nämndens dokument 2005/06:2 (pdf, 408 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-09-30  Reviderad sammanträdesplan för EU-nämnden oktober t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 oktober Information och samråd

2005-09-30

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-09-30  Reviderad sammanträdesplan för EU-nämnden oktober t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 oktober Information och samråd

2005-09-30

Kommittédirektiv 2005:107

Detaljhandel med nikotinläkemedel Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nationella bestämmelser om handel med läkemedel Tobaksrökning och folkhälsa Uppdraget Anmälningsskyldighet och tillståndsgivning Tillsyns- och kontrollfunktionen Införande av åldersgräns Reglering av förpackningsstorlek och försäljningsvolymer

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:106

Viss åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Bakgrund Stödinsatser för personalen Uppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan Kartläggning Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:104

Den framtida organisationen av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Nuvarande förhållanden Behovet av en utredning Översyn av den rättsmedicinska verksamheten Behovet av en utredning Uppdraget

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:103

Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige Ku 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 september 2004 tillkallade chefen för Kulturdepartementet

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:102

Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning S 2005:06 Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 maj 2005 tillkallade statsrådet

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:101

Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster ALT Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Sammanfattning av uppdraget En organisationskommitté tillkallas med uppgift att

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:99

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen 2004 N 2004:12 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera och se över skogspolitiken dir. 2004:70Utredningen

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:97

Tilläggsdirektiv till Gymnasieentreprenadutredningen U 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 dir. 2004:04 tillkallade chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet

2005-09-22

EU-nämndens dokument 2005/06

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden september t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten  äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 23 september Ej sammanträde Fredagen den 30 september

2005-09-20

EU-nämndens dokument 2005/06:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06: 1 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2005-09-16 Sammanträdestid: 10.00-10.50 Närvarande: se bilaga 1 1.1 Nämnden välkomnar praktikanten Robert Bergström, Närvaro Göteborgs universitet och ger honom rätt att närvara vid sammanträdena under hösten 2005 1.2 Ordföranden informerar om att Mats

2005-09-16

EU-nämndens dokument 2005/06:1 (pdf, 363 kB)

Kommittédirektiv 2005:100

Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning S 2003:12 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Sammanfattning av tilläggsuppdraget Den särskilda utredaren ges i uppdrag att i målgruppen för sitt arbete även inkludera personer,

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:98

Tilläggsdirektiv till Inregränslagsutredningen Fi 2004:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 maj 2004 dir. 2004:65 tillkallade finansministern en särskild utredare med

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:95

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande UD 2004:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 september 2004 tillkallade migrationsministern

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:96

Tilläggsdirektiv till utredningen för en översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt N 2004:13 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005. Sammanfattning av uppdraget Utredningen för en översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags

2005-09-01