Dokument & lagar (292 träffar)

EU-nämndens dokument 2005/06:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:49 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-10-02 Sammanträdestid: 09.00-10.05 Närvarande: se bilaga 1 49.1 Det antecknas att ordförande under sammanträdet är vice ordföranden Carl B. Hamilton. Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, och föredraganden

2006-10-02

EU-nämndens dokument 2005/06:49 (pdf, 361 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:48 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-22 Sammanträdestid: 10.00-11.05 Närvarande: se bilaga 1 48.1 Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar ny föredragande Katja Anell välkommen till EU-nämnden. Hon

2006-09-22

EU-nämndens dokument 2005/06:48 (pdf, 466 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:47 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-08 Sammanträdestid: 10.00-12.00 Närvarande: se bilaga 1 47:1 Nämnden godkänner att sektionschefen Lars Starell, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar byråassistenten Kristina Hulting välkommen till EU-nämnden. Det antecknas att följande

2006-09-08

EU-nämndens dokument 2005/06:47 (pdf, 461 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:46 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-08-24 Sammanträdestid: 13.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 46:1 Nämnden godkänner att kanslicheferna Thomas Hörberg, UU, Närvaro och Ingemar Wahlberg, FöU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande ledamöter deltog respektive närvarade per

2006-08-24

EU-nämndens dokument 2005/06:46 (pdf, 454 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:45 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-07-14 Sammanträdestid: 10.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 45:1 Nämnden godkänner att kanslichefen Ulf Håkansson, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats på bordet: på bordet Troliga A-punkter

2006-07-14

EU-nämndens dokument 2005/06:45 (pdf, 467 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:44

RIKSDAGENS EU-NÄMND 44:1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Draft Council minutes on the excessive deficit procedure for Portugal Dp.5 Draft council conclusions on the first year of the revised Stability and Growth Pact dp. 7 Draft Council Conclusions IASB/ Dp. 10 Underlag från finansdepartementet

2006-07-07

EU-nämndens dokument 2005/06:44 (pdf, 402 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-06-28 Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden juli t.o.m. december 2006 Anmärkning Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 juli klockan 10.00 Obs tid

2006-06-28

EU-nämndens dokument 2005/06:43

RIKSDAGENS EU-NÄMND 43.1 Statssekreteraren Krister Nilsson åtföljd av kanslirådet Anna-Karin Hedström samt departementssekreterarna Josefine Holmquist, Hans Höglund, Gisela Köthnig, Daniel Paska och Sofia Tingstorp, samtliga Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar och samråder inför möte med ministerrådet

2006-06-21

EU-nämndens dokument 2005/06:43 (pdf, 360 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:42

RIKSDAGENS EU-NÄMND 42.1 Nämnden hälsar praktikanten Henrik Lindell, välkommen till EU-nämnden. 42.2 Statssekreteraren Ingrid Petersson åtföljd av departementsrådet Anders Klum, kanslirådet Cajsa Elfverson, departementssekreteraren Caroline Rosberg och praktikanten Christina Behm, samtliga Jordbruksdepartementet,

2006-06-16

EU-nämndens dokument 2005/06:42 (pdf, 400 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:40 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-09 Sammanträdestid: 09.30-12.00 Närvarande: se bilaga 1 40.1 Nämnden godkänner att föredraganden Gun Lombach, Närvaro KU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument sekretess delats Dokument som delats på bordet: på bordet Utkast

2006-06-09

EU-nämndens dokument 2005/06:40 (pdf, 419 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:39 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-02 Sammanträdestid: 09.30-11.00 Närvarande: se bilaga 1 39.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU, närvarar vid EU-nämndens samman- träden fram till och med juli 2006. Nämnden godkänner att föredragandena Jan-Eric

2006-06-02

EU-nämndens dokument 2005/06:39 (pdf, 370 kB)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

EU-nämndens dokument 2005/06:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:38 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-05-31 Sammanträdestid: 09.30-13.30 Närvarande: se bilaga 1 38.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU, EU-sekreteraren Annika Öhlin, EUU, och praktikanten Lars Söderlind, EUU, närvarar vid sammanträdet. 38.2 Statsrådet

2006-05-31

EU-nämndens dokument 2005/06:38 (pdf, 616 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:37 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-05-24 Sammanträdestid: 11.00-12.20 Närvarande: se bilaga 1 37.1 Nämnden godkänner att föredragandena Gun Lombach, Närvaro KU, och Kerstin Stridsberg, SfU, närvarar vid samman- trädet. Det antecknas att senaste utkast till slutsatser inför Dokument som

2006-05-24

EU-nämndens dokument 2005/06:37 (pdf, 364 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:36 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-05-19 Sammanträdestid: 09.30-11.30 Närvarande: se bilaga 1 36.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU och byråassistenten Stina Svensson, NU närvarar vid mötet. Näringsministern Thomas Östros åtföljd av Konkurrenskraft

2006-05-19

EU-nämndens dokument 2005/06:36 (pdf, 359 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:35 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-05-12 Sammanträdestid: 09.30-13.10 Närvarande: se bilaga 1 35.1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument på bordet Non paper transparency. Nämnden godkänner att kanslichefen Närvaro Ingemar Wahlberg, FöU och föredraganden Gun

2006-05-12

EU-nämndens dokument 2005/06:35 (pdf, 367 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06

Riksdagens EU-nämnd  2006-05-05 Kansliet Reviderad preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden maj t.o.m. 6 oktober 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen

2006-05-05

EU-nämndens dokument 2005/06:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:34 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-04-28 Sammanträdestid: 09.30-09.55 Närvarande: se bilaga 1 34.1 Nämnden godkänner att föredraganden Peder Närvaro Brynolf, SkU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument på bordet Draft Ecofin contribution

2006-04-28

EU-nämndens dokument 2005/06:34 (pdf, 357 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-04-26 Reviderad preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden april t.o.m. 6 oktober 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 28 april Information och

2006-04-26

EU-nämndens dokument 2005/06:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:33 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-04-21 Sammanträdestid: 09.30-12.20 Närvarande: se bilaga 1 33.1 Nämnden godkänner att praktikanten Lars Söderlind, Närvaro EUU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument som delats på bordet Rådsdokument:

2006-04-21

EU-nämndens dokument 2005/06:33 (pdf, 370 kB)