Dokument & lagar (266 träffar)

Motion 2004/05:L31 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L31 av Patrik Norinder m med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en lagändring av innebörd att föräldraskap tillkommer genom närståendeadoption även i fall då barnet avlats genom insemination på sjukhus


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap. Ideologiska utgångspunkter Gemenskap är något naturligt för människan.


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L29 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L29 av Martin Andreasson m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fastställande av föräldraskap för registrerad partner vid assisterad befruktning


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:L27 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L27 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglering av godmanskapets omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 andra stycket förslag till lag om god man för ensamkommande barn så att det framgår


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det måste finnas tillräcklig beredskap för att ensamkommande barn omedelbart


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L22 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L22 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av upphovsrättslagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om producentens ansvar för den enskildes


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L18 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L18 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utmönstring av den särskilda regeln om ansvarsgenombrott i advokataktiebolag. Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:L17 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L17 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktiebokens offentlighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L16 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L16 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kriterierna för fastställande av lösenbelopp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över aktiebolagslagen såväl som reglerna för enskild näringsverksamhet och handelsbolag med


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen (v)

Motion till riksdagen 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i nära samarbete


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L20 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L20 av Martin Andreasson m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en upphovsrätt som så långt som möjligt


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L15 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L15 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att företagsrekonstruktion anmäls till kommissionen såsom ett insolvensförfarande


Utskottsberedning: 2004/05:LU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L14 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L14 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en kompletterande regel om lönegaranti till anställda i konkurser, som


Utskottsberedning: 2004/05:LU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:L23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:L23 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall omförhandla direktiv


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:L13 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L13 av Ingemar Vänerlöv m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en begränsning till lönegaranti vid flera insolvensförfaranden bör införas


Utskottsberedning: 2004/05:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L12 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:L12 av Ingegerd Saarinen mp med anledning av prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:57. Motivering I propositionen föreslås att lönegarantilagen 1992:497 ändras. Det föreslås att statlig lönegaranti införs


Utskottsberedning: 2004/05:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag