Dokument & lagar (1 350 träffar)

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf3 av David Lång SD med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet SD225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreseförbudet ska vara fem år. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anpassa lagen efter


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf1 av David Lång SD med anledning av skr. 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott SD236 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i enlighet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution SD181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin SD Risksäker AP-fond SD206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa. Motivering Pensionssparare som avstått från att välja premiepensionsfonder får sina pengar förvaltade


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn SD Obligatoriska dna-test för asylsökande SD180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra obligatoriska dna-test på samtliga som söker asyl i Sverige. Motivering Många


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt SD Föräldraförsäkringen SD173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket för föräldraförsäkringen. Motivering Dagens utformning av föräldraförsäkringen leder enligt bland


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt SD Avskaffa EBO-lagen SD171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om eget boende EBOMotivering Sverige har under många år tillämpat en alltför generös flykting/invandringspolitik.


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt SD Förebyggande av s.k. fruimport SD170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga s.k. fruimport. Motivering Under flera år har utländska kvinnor kunnat flytta till Sverige på grund


Utskottsberedning: 2011/12:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn MP1026 Sammanfattning Regeringen backar nu, till följd av riksdagens beslut utifrån oppositionens utskottsförslag, och återförsäkrar de personer


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2011/12:Sf336 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf336 av Edward Riedl M Ekonomiska frizoner i glesbygdsområden M613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden. Motivering I den svenska debatten har under


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf336 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf335 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf335 av Edward Riedl M Förbättringar för småföretagare M515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken och arbetsgivaravgifterna för småföretag. Motivering En politik


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf335 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf334 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf334 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth SD Sänkt nivå för bidragsfusk SD82 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka nivån för bidragsfusk för att klassa det som bidragsbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf334 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf331 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf331 av Erik Almqvist och Per Ramhorn SD Föräldradagars delning efter föräldrars önskan SD49 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldraledighet ska delas upp enligt föräldrars egen önskan. Motivering I Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf331 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala M En human flykting- och integrationspolitik M780 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till eget boende EBORiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V443 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU11 2011/12:SfU11 2011/12:SfU2 2011/12:SoU14 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Ändrat namn på arbetsgivaravgifter S33077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byta namn på arbetsgivaravgifter till löntagaravgifter. Motivering Under årtionden


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck M Föräldraförsäkring M0558 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort de öronmärkta föräldradagarna i föräldraförsäkringen. Motivering I föräldraförsäkringen är 60 dagar reserverade


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck (M) (doc, 47 kB)