Dokument & lagar (284 träffar)

Omröstning 2011/12:SfU11p4 Sanktioner mot arbetsgivare m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 4 Sanktioner mot arbetsgivare m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf205 yrkandena 1-3, 2011/12:Sf308 yrkande 2, 2011/12:Sf311 yrkande 22 och 2011/12:A335 yrkande 20. Datum: 2012-05-31 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-31

Omröstning 2011/12:SfU11p2 Efterkontroll m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 2 Efterkontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf243 yrkandena 4 och 6, 2011/12:Sf308 yrkande 1 och 2011/12:A335 yrkandena 18 och 19. Datum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående

2012-05-31

Omröstning 2011/12:SfU11p3 Övrigt om arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 3 Övrigt om arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf243 yrkandena 3, 5, 7, 9 och 10, 2011/12:Sf259 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sf272, 2011/12:Sf311 yrkande 5, 2011/12:Sf325 yrkande 1, 2011/12:Sf330 yrkandena 7 och 8 samt 2011/12:Sf333.

2012-05-31

Omröstning 2011/12:SfU11p1 Myndighetsprövning

Votering: betänkande 2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Myndighetsprövning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf243 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Sf311 yrkande 4. Datum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2012-05-31

Omröstning 2011/12:SfU12p4 Identitetskrav m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU12 Anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Identitetskrav m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 1-3, 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 40, 2011/12:Sf287 av Lars Johansson och Ann-Christin Ahlberg båda S2011/12:Sf303 av Sara

2012-05-30

Omröstning 2011/12:SfU12p3 Försörjningskrav

Votering: betänkande 2011/12:SfU12 Anhöriginvandring, förslagspunkt 3 Försörjningskrav Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf241 yrkande 19, 2011/12:Sf311 yrkande 17 och 2011/12:Sf352 yrkandena 2, 3 och 5. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-30

Omröstning 2011/12:SfU12p2 Uppskjuten invandringsprövning

Votering: betänkande 2011/12:SfU12 Anhöriginvandring, förslagspunkt 2 Uppskjuten invandringsprövning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf201, 2011/12:Sf226, 2011/12:Sf273 yrkandena 2 och 3, 2011/12:Sf279 och 2011/12:Sf345. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja

2012-05-30

Omröstning 2011/12:SfU12p1 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2011/12:SfU12 Anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf229, 2011/12:Sf241 yrkandena 20 och 21 samt 2011/12:Sf352 yrkandena 1, 4, 6 och 7. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:SfU10p12 Asylprocessen

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 12 Asylprocessen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf233 av Helena Leander och Bodil Ceballos båda MP yrkande 2, 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 31, 2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. S2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p1 Flyktingpolitiken

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flyktingpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 2 och 25, 2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist båda SD och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 8, 10, 11 och 13.

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p17 Svenskt medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Svenskt medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson båda SD yrkande 3, 2011/12:Sf296 av Kerstin Lundgren C2011/12:Sf297 av Marietta de Pourbaix-Lundin M och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl.

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p10 Barn i asylprocessen

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 Barn i asylprocessen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf224 av Caroline Szyber KD yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sf225 av Caroline Szyber KD2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 28, 29 och 32, 2011/12:Sf295 av Annika Eclund

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p11 Åldersbestämning

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Åldersbestämning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12 och 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p16 Visering

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Visering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf237 av Andreas Carlson och Caroline Szyber båda KD yrkande 6, 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 14, 44 och 49, 2011/12:Sf245 av Ulf Holm m.fl. MP och 2011/12:Sf352 av Jimmie

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p9 Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9 Tidsbegränsat uppehållstillstånd Riksdagen avslår motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 14-16. Datum: 2012-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p4 Flyktingstatus för den som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Flyktingstatus för den som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf236 av Caroline Szyber KD2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 23, 2011/12:Sf274 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p14 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 14 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 5, 2011/12:Sf233 av Helena Leander och Bodil Ceballos båda MP yrkande 1, 2011/12:Sf241 av Christina Höj

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p15 Utvisning på grund av brott m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 15 Utvisning på grund av brott m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju390 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson båda SD yrkandena 1-7 och 9, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 13-20 och 24-27, 2011/12:Ju412 av Kent Ekeroth SD

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU9p2 Övrigt om socialavgifter

Votering: betänkande 2011/12:SfU9 Socialavgifter, förslagspunkt 2 Övrigt om socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf221 av Andreas Carlson KD2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda S och 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 9. Datum: 2012-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU9p1 Lägre socialavgifter

Votering: betänkande 2011/12:SfU9 Socialavgifter, förslagspunkt 1 Lägre socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk387 yrkande 3, 2011/12:Sf298, 2011/12:Sf335, 2011/12:Sf336, 2011/12:Sf349 och 2011/12:MJ469 yrkande 1. Datum: 2012-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja

2012-04-11