Dokument & lagar (628 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1268

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1263

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1261

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1244

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1237

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1211

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1206

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1200

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:106

Översyn av samhällets alarmeringstjänst Innehåll Sammanfattning SOS-tjänsten Nuvarande reglering Behovet av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst.

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:105 kommittébeteckning: Ju 2003:04

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1159

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:107 kommittébeteckning: S 2008:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen S 2008:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:104

Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan Innehåll Sammanfattning Bakgrund och gällande rätt Nuvarande bestämmelser om plangenomförande Behovet av en reformering Uppdraget Gatukostnads- och exploatörsbestämmelserna Exploateringsavtal Övriga frågor Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning

2011-11-24