Dokument & lagar (885 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14:verk

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2013/14 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen

2014-10-01

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar EUAM Ukraina respektive GNSS Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26 Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-27

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-19

Svensk författningssamling 2013:1164

2013-12-19

Svensk författningssamling 2013:1157

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:127

Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivning Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet och,

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:126

Hushållning med mark och vatten områden av riksintresse Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behov av översyn av hushållningsbestämmelserna och särskilt bestämmelserna om riksintresse Utredarens uppdrag Utredaren ska särskilt Utredaren ska särskilt Uppdraget att utvärdera områden av riksintressen Utredaren ska särskilt

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:125

Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det framtida vård- och omsorgslandskapet Behovet av en översyn av it-stöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst Nationella strategier och överenskommelser Några statliga aktörer Offentliga utförare Privata

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:124 kommittébeteckning: Fi 2011:02

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén Fi 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser dir. 2011:6Kommitténs

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:123 kommittébeteckning: U 2012:01

Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet U 2012:01 Innehåll Ändring av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2011 kommittédirektiv för Kommittén Svenska Unescorådet dir. 2011:115I uppdraget

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:121 kommittébeteckning: Ju 2012:16

Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Innehåll Utvidgning av uppdraget En nationell avdelning för den forensiska processen i Polismyndigheten Utredaren ska Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Utvidgning av uppdraget Regeringen

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:120

Kommittén för finansiell stabilitet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av ett forum för att diskutera finansiell stabilitet Uppdraget Finansiella stabilitetsrådet ska Beredningsgruppens uppgift är att förbereda finansiella stabilitetsrådets möten Beredningsgruppen ska Kansliets ansvar är att stödja det finansiella

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:119

Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 januari 2014 ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet.

2013-12-12