Dokument & lagar (695 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1597

Författningen är upphävd

Kallelse och föredragningslista 2011/12:18 EU-nämndens sammanträde 2011-12-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-12-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i rådet den 10 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 19 december Justering av dels stenografiska

2011-12-16

Svensk författningssamling 2011:1566

2011-12-15

Svensk författningssamling 2011:1533

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:117 kommittébeteckning: A 2011:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna A 2011:01 Innehåll Begränsning i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Begränsning i uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 om direktiv till

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:113 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:112

Översyn av det statliga stödet till dagspressen Innehåll Sammanfattning En förändrad mediemarknad och europeiska statsstödsregler kräver en översyn av presstödssystemet Uppdraget att göra en översyn av det statliga stödet till dagspressen Presstödets roll på en mediemarknad i förändring Dagspress för nationella minoriteter

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:111

Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter för uppdraget Lagstiftning till skydd för den personliga integriteten Problembeskrivning Informationshantering på övergripande nivå Behov av ökade befogenheter för Datainspektionen

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:110

Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Innehåll Sammanfattning Regeringen avgör civilrättsliga förvaltningsärenden av löpande art Utredningsuppdraget Tillstånd till förfoganden till förmån för personer med funktionshinder Beslut enligt medlingslagen Associationsrättsliga förvaltningsärenden Arbetets bedrivande

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:109 kommittébeteckning: N 2010:08

Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen N 2010:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv dir. 2010:93Enligt direktiven ska uppdraget

2011-12-15

Kallelse och föredragningslista 2011/12:17 EU-nämndens sammanträde 2011-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-12-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 27-28 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 13-14

2011-12-09

Svensk författningssamling 2011:1575

Författningen är upphävd