Dokument & lagar (695 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1206

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1200

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:106

Översyn av samhällets alarmeringstjänst Innehåll Sammanfattning SOS-tjänsten Nuvarande reglering Behovet av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst.

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:105 kommittébeteckning: Ju 2003:04

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

2011-12-01

Kallelse och föredragningslista 2011/12:14

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-30 kl. 9:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 14 november Information och samråd inför möte i rådet den 1 december ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum fredagen

2011-11-30

Kallelse och föredragningslista 2011/12:13 EU-nämndens sammanträde 2011-11-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 8 november Information och samråd inför möte i rådet den 30 november

2011-11-25

Svensk författningssamling 2011:1159

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:107 kommittébeteckning: S 2008:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen S 2008:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

2011-11-24

Kommittédirektiv 2011:104

Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan Innehåll Sammanfattning Bakgrund och gällande rätt Nuvarande bestämmelser om plangenomförande Behovet av en reformering Uppdraget Gatukostnads- och exploatörsbestämmelserna Exploateringsavtal Övriga frågor Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning

2011-11-24

Kallelse och föredragningslista 2011/12:12 EU-nämndens sammanträde 2011-11-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-18 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi energi Statsrådet Anna-Karin Hatt Återrapport från möte i rådet den 10 juni Återrapport från informellt ministermöte

2011-11-18

Svensk författningssamling 2011:1163

2011-11-17

Svensk författningssamling 2011:1126

2011-11-17

Svensk författningssamling 2011:1125

Författningen är upphävd