Dokument & lagar (695 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:11 EU-nämndens sammanträde 2011-11-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-16 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreteraren Hans Lindblad Återrapport om utfall av skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget

2011-11-16

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare Lennart Enocsson med medarbetare, Polismyndigheten

2011-11-15

Kallelse och föredragningslista 2011/12:10 EU-nämndens sammanträde 2011-11-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från extra möte i rådet den 22 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 15 november ca

2011-11-11

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

Kommittédirektiv 2011:101

Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket Innehåll Sammanfattning av uppdraget Definition av det offentliga åtagandet och klarläggande av Luftfartsverkets roll inom området flygtrafiktjänst Behov av kompetens och befogenheter Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget

2011-11-10

Kallelse och föredragningslista 2011/12:9 EU-nämndens sammanträde 2011-11-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-07 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i rådet den 8 november Justering av dels protokoll från EU-nämndens

2011-11-07

Svensk författningssamling 2011:1108

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:102

Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att analysera innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Uppdraget att analysera hur immateriella tillgångar hanteras vid universitet och högskolor Konsekvensbeskrivningar

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:100

Översyn av vissa byggfrågor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehov De kommunala kraven på byggnadsverks tekniska egenskaper Uppdrag Byggherreansvaret Uppdrag Konsekvensbeskrivning Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:99 kommittébeteckning: Fi 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Fi 2010:08 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Remissinstansernas synpunkter Bildandet av Statens servicecenter för en effektivare statlig administration Motiv för bildandet av servicecentret som en egen myndighet

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:87

Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Innehåll Sammanfattning Ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga Generella utgångspunkter Anställningsformen och dess tillämpningsområde Utbildningsinnehållet Sveriges internationella åtaganden Nödvändiga författningsförslag och andra

2011-11-03

Svensk författningssamling 2011:1040

Författningen är upphävd

Kommittédirektiv 2011:98

Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdragets allmänna utgångspunkter Uppdragets omfattning Särskilt om anpassningen av den straffrättsliga regleringen Särskilt om anpassningen av den processrättsliga

2011-10-27

Kommittédirektiv 2011:97

Översyn av valsystemet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utgångspunkter Uppdraget att se över valsystemet Proportionalitet i kommunala val Offentliga valförberedelser Elektroniskt röstningsförfarande Valkretsindelningen i riksdagsval Skyddet för partibeteckningar Partisymboler på valsedlar Förtidsröstning

2011-10-27

Kallelse och föredragningslista 2011/12:8 EU-nämndens sammanträde 2011-10-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:8 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-25 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från extra möte i rådet den 23 oktober Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet

2011-10-25

Kallelse och föredragningslista 2011/12:7 EU-nämndens sammanträde 2011-10-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:7 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-21 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 22-23 september Information och samråd inför möte i rådet den 27-28

2011-10-21