Dokument & lagar (695 träffar)

Kommittédirektiv 2011:96

En förändrad läkarutbildning Innehåll Sammanfattning Läkarutbildningen i Sverige Behovet av en översyn Uppdraget att föreslå en samlad läkarutbildning Utbildningens omfattning Praktisk utbildning Forskningsanknytning Krav för legitimation som läkare Uppdraget att belysa ekonomiska och andra konsekvenser av lämnade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:95 kommittébeteckning: Ju 2010:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Ju 2010:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv om vissa sjörättsliga frågor dir. 2010:116Utredningen

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:93

Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen Innehåll Sammanfattning Styrning och statligt stöd Tidigare statliga utvärderingar Riksrevisionens granskning Behovet av regelbunden utvärdering av folkbildningen Uppdraget att utvärdera det statliga stödet till folkbildningen Statsbidragets syften Prioriterade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:90

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mervärdesskatt vid import av varor Mervärdesskatt vid införsel av varor från annat EU-land Riksskatteverkets rapport Konkurrensverkets rapport Centraliserad klarering Förslag från Stockholms handelskammare om avskaffande

2011-10-20

Kallelse och föredragningslista 2011/12:6 EU-nämndens sammanträde 2011-10-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:6 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-19 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 23 oktober ca 10.30 Ekonomiska och finansiella frågor

2011-10-19

Kallelse och föredragningslista 2011/12:5 EU-nämndens sammanträde 2011-10-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-13 kl. 16:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statssekreteraren Magnus Kindbom Återrapport från möte i rådet den 20 september Information och samråd inför möte i rådet den 20-21 oktober

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:91 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella utgångspunkter för formulering av strategier och etappmål Uppdraget att föreslå en strategi för en långsiktigt

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:89

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning översyn efter erfarenheter från den finansiella krisen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens roll Den förra utredningen Riksbankens åtgärder under finanskrisen Behovet av översyn Erfarenheterna från den finansiella krisen kan ha påverkat synen på Riksbankens

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:88

Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Innehåll Sammanfattning Bakgrund Etableringsreformen ett steg framåt för ett ökat arbetskraftsdeltagande Insatser till anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen Långsam etablering för utrikes födda kvinnor Särskilt

2011-10-13

Kallelse och föredragningslista 2011/12:4 EU-nämndens sammanträde 2011-10-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-07 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Närings- och regionminister Annie Lööf Återrapport från möte i rådet den 12 september

2011-10-07

Svensk författningssamling 2011:1070

2011-10-06

Svensk författningssamling 2011:1053

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:92

Översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Innehåll Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå ska bättre anpassas efter elevernas varierande behov och förutsättningar Uppdraget att utveckla och förbättra den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Uppdraget

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:86

Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Europarådets dataskyddskonvention Gällande nationell rätt Offentlighetsprincipen Potentiella handlingar och färdiga elektroniska handlingar Begränsningsregelns närmare innebörd Sekretess Elektroniskt utlämnande

2011-10-06

Kommittédirektiv 2011:80

Delegation för jämställdhet i arbetslivet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av en delegation Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2011 Sammanfattning av uppdraget Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor

2011-10-06

Kallelse och föredragningslista 2011/12:3 EU-nämndens sammanträde 2011-09-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-09-30 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik Socialminister Göran Hägglund Återrapport från möte i rådet den 6 juni Information

2011-09-30

Svensk författningssamling 2011:1060

2011-09-29