Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (695 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1037

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1029

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:85

Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning Innehåll Sammanfattning Placerade barn och unga Undervisning vid HVB Undervisning vid särskilda ungdomshem Undervisning på sjukhus eller annan motsvarande institution Hemkommunens ansvar Socialnämndens ansvar för att placerade barn och unga

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:84

Översyn av AP-fondernas regelverk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en översyn Tidigare utredningar Uppdraget att se över AP-fondernas regelverk Uppdrag och placeringsregler Kostnadseffektivitet Sjätte AP-fonden Övriga frågor Krav på ledamöter i AP-fondernas styrelser Redovisning och revision Regeringens

2011-09-29

Kallelse och föredragningslista 2011/12:2 EU-nämndens sammanträde 2011-09-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-09-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i rådet den 31 maj Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 september

2011-09-23

Kommittédirektiv 2011:82 kommittébeteckning: S 2011:07

Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet S 2011:07 Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrunden till uppdraget Uppdraget EU-rättsliga aspekter Uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar modell för prissättning av

2011-09-22

Kallelse och föredragningslista 2011/12:1 EU-nämndens sammanträde 2011-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-09-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 19 juli Information och samråd inför möte i rådet den 20 september

2011-09-16

Kommittédirektiv 2011:83

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga omfattning och inriktning av forskning och utveckling FoU som

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:81

Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Innehåll Sammanfattning Utvecklingen av utbildningen i svenska för invandrare Uppdraget att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning inom sfi kan ökas Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:79

Utvärdering av reformen En modernare rättegång Innehåll Sammanfattning av uppdraget Reformen En modernare rättegång Bättre utnyttjande av modern teknik Flexiblare regler och större ansvar för parterna En mer ändamålsenlig hovrättsprocess Behovet av en utvärdering Uppdraget att utvärdera reformen Bättre utnyttjande

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:76

Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Innehåll Sammanfattning Regelverket kring avslutandet av anställningar Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Konsekvensutredning och avvägning mellan olika intressen Förslag till åtgärder Kostnadsberäkningar och övriga konsekvensutredningar Samråd och

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:73

Översyn av vissa frågor i minerallagen Innehåll Sammanfattning Minerallagen Särskilt om arbetsplaner Uppdraget att utvärdera och utveckla regelverket för arbetsplaner Uppdraget att kartlägga och analysera kommunikation mel-lan företag och kommuner i samband med undersökningstillstånd Uppdraget att kartlägga behovet

2011-09-15

Svensk författningssamling 2011:1019

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1018

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1017

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1016

2011-09-08