Dokument & lagar (450 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1295

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1269

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1268

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1263

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1261

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1244

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1237

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1211

2011-12-01

Svensk författningssamling 2011:1206

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1200

2011-12-01

Kommittéberättelse Fö 2011:04 utredningen, se dir. 2011:106 och dir. 2012:28

Alarmeringstjänstutredningen Fö 2011:04 Beteckning Fö 2011:04 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:106 och dir. 2012:28 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:106

Översyn av samhällets alarmeringstjänst Innehåll Sammanfattning SOS-tjänsten Nuvarande reglering Behovet av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst.

2011-12-01

Kommittédirektiv 2011:105 kommittébeteckning: Ju 2003:04

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

2011-12-01

Kallelse och föredragningslista 2011/12:14

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-30 kl. 9:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 14 november Information och samråd inför möte i rådet den 1 december ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum fredagen

2011-11-30

Kallelse och föredragningslista 2011/12:13 EU-nämndens sammanträde 2011-11-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 8 november Information och samråd inför möte i rådet den 30 november

2011-11-25