Dokument & lagar (1 075 träffar)

Riksdagens protokoll 2011/12:129

Riksdagens protokoll 2011/12:129 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 22:34 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Världens blickar vilar nu på Europa. Förr talade vi i Europa om kriser i världen som vi borde hjälpa till att lindra. Nu diskuterar världen hur man ska hjälpa till att lindra

2012-06-13

Riksdagens protokoll 2011/12:129 (pdf, 1947 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:128

Riksdagens protokoll 2011/12:128 Tisdagen den 12 juni Kl. 13:00 19:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Lena Reyier-Ingman C avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot och att Sven-Olof Sällström SD avsagt sig uppdraget

2012-06-12

Riksdagens protokoll 2011/12:128 (pdf, 821 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:127

Riksdagens protokoll 2011/12:127 Måndagen den 11 juni Kl. 11:00 18:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Kerstin Nilsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna avsägelse.

2012-06-11

Riksdagens protokoll 2011/12:127 (pdf, 1266 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:126

Riksdagens protokoll 2011/12:126 Fredagen den 8 juni Kl. 12:00 14:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats

2012-06-08

Riksdagens protokoll 2011/12:126 (pdf, 617 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:38 EU-nämndens sammanträde 2012-06-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-08 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 14-15 maj Information och samråd inför möte i rådet den 12 juni ca

2012-06-08

Riksdagens protokoll 2011/12:125

Riksdagens protokoll 2011/12:125 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 20:47 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2011/12:410 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:410 Israels ockupation

2012-06-07

Riksdagens protokoll 2011/12:125 (pdf, 1472 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:124

Riksdagens protokoll 2011/12:124 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:00 14:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Lotta Finstorp M avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om inkomna uppteckningar

2012-06-05

Riksdagens protokoll 2011/12:124 (pdf, 460 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:123

Riksdagens protokoll 2011/12:123 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Statsrådet Gunilla Carlsson Mlandsbygdsminister

2012-06-04

Riksdagens protokoll 2011/12:123 (pdf, 323 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:122

Riksdagens protokoll 2011/12:122 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 09:46 1 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lena Sommestad S utsetts

2012-06-01

Riksdagens protokoll 2011/12:122 (pdf, 426 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:37 EU-nämndens sammanträde 2012-06-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-01 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 26-27 april Information och samråd inför möte i rådet den 7-8

2012-06-01

Riksdagens protokoll 2011/12:121

Riksdagens protokoll 2011/12:121 Torsdagen den 31 maj Kl. 12:00 19:17 1 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 30 maj SfU11 Arbetskraftsinvandring  Punkt 1 Myndighetsprövning 1. utskottet  2. res. 1 S, SD, V Votering: 174 för utskottet  133 för res. 1  42 frånvarande  Kammaren biföll utskottets förslag. Partivis

2012-05-31

Riksdagens protokoll 2011/12:121 (pdf, 1286 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:120

Riksdagens protokoll 2011/12:120 Onsdagen den 30 maj Kl. 09:00 22:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att interpellationssvar skulle lämnas fredagen den 8 juni kl. 12.00, inte kl. 9.00 som tidigare aviserats. 3

2012-05-30

Riksdagens protokoll 2011/12:120 (pdf, 1924 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:119

Riksdagens protokoll 2011/12:119 Tisdagen den 29 maj Kl. 13:00 19:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 21, 22 och 23 maj. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor Förste vice talmannen meddelade att med anledning av att den 6 juni är en helgdag skulle skriftliga frågor som lämnats in före kl.

2012-05-29

Riksdagens protokoll 2011/12:119 (pdf, 821 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:118

Riksdagens protokoll 2011/12:118 Fredagen den 25 maj Kl. 09:00 13:47 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Thomas Östros S anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

2012-05-25

Riksdagens protokoll 2011/12:118 (pdf, 514 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:36 EU-nämndens sammanträde 2012-05-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-05-25 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft industri Näringsminister Annie Lööf Återrapport från möte i rådet den 20-21 februari Information och samråd inför möte i rådet den 30-31 maj

2012-05-25

Riksdagens protokoll 2011/12:117

Riksdagens protokoll 2011/12:117 Torsdagen den 24 maj Kl. 12:00 18:29 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Propositioner  2011/12:149 till konstitutionsutskottet 2011/12:152 till socialförsäkringsutskottet Framställning  2011/12:RS3 till konstitutionsutskottet Redogörelse  2011/12:RR4 till

2012-05-24

Riksdagens protokoll 2011/12:117 (pdf, 1167 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:116

Riksdagens protokoll 2011/12:116 Onsdagen den 23 maj Kl. 09:00 20:21 1 Meddelande om information från regeringen Andre vice talmannen meddelade att fredagen den 25 maj kl. 13.00 skulle statsminister Fredrik Reinfeldt M lämna information från Europeiska rådets möte den 23 maj. 2 Anmälan om inkomna faktapromemorior

2012-05-23

Riksdagens protokoll 2011/12:116 (pdf, 1760 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:35 EU-nämndens sammanträde 2012-05-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-05-23 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför informellt möte i Europeiska rådet den 23 maj ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde

2012-05-23

Riksdagens protokoll 2011/12:115

Riksdagens protokoll 2011/12:115 Tisdagen den 22 maj Kl. 14:30 15:28 1 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Gustav Fridolin MP ansökt om ledighet under tiden den 1 juli31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Tredje vice talmannen anmälde att Lotta Hedström MP skulle tjänstgöra som ersättare för Gustav

2012-05-22

Riksdagens protokoll 2011/12:115 (pdf, 490 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:114

Riksdagens protokoll 2011/12:114 Måndagen den 21 maj Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8, 9, 10 och 11 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Ulf Holm som

2012-05-21

Riksdagens protokoll 2011/12:114 (pdf, 364 kB)