Dokument & lagar (1 569 träffar)

Riksdagens protokoll 2011/12:97

Riksdagens protokoll 2011/12:97 Måndagen den 16 april Kl. 13:00 17:02 1 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen Anmäldes  Proposition  2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition  Finansministern överlämnade 2012 års ekonomiska vårproposition 2011/12:100. Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG MFru talman

2012-04-16

Riksdagens protokoll 2011/12:97 (pdf, 851 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:96

Riksdagens protokoll 2011/12:96 Fredagen den 13 april Kl. 09:00 09:24 1 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Margareta Sandstedt SD avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Andre vice talmannen

2012-04-13

Riksdagens protokoll 2011/12:96 (pdf, 356 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:95

Riksdagens protokoll 2011/12:95 Torsdagen den 12 april Kl. 12:00 21:02 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Thoralf Alfsson SD avsagt sig uppdragen som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

2012-04-12

Riksdagens protokoll 2011/12:95 (pdf, 1432 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:94

Riksdagens protokoll 2011/12:94 Onsdagen den 11 april Kl. 09:00 19:33 1 Aktuell debatt: Nordiska gränshinder Anf. 1 CRISTINA HUSMARK PEHRSSON MHerr talman Under perioden den 1125 april kommer det i samtliga nordiska parlament att äga rum en temadebatt om hinder för den fria rörligheten inom Norden, det vi i dagligt

2012-04-11

Riksdagens protokoll 2011/12:94 (pdf, 1551 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:93

Riksdagens protokoll 2011/12:93 Tisdagen den 10 april Kl. 13:00 19:41 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 27, 28, 29 och 30 mars. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Thoralf Alfsson SD avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet från och med den 11 april samt att Carl-Oskar

2012-04-10

Riksdagens protokoll 2011/12:93 (pdf, 939 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:92

Riksdagens protokoll 2011/12:92 Fredagen den 30 mars Kl. 11:00 11:49 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade  att Sten Tolgfors M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 30 mars, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Lotta Olsson Matt Ann Arleklo S skulle återta

2012-03-30

Riksdagens protokoll 2011/12:92 (pdf, 432 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:91

Riksdagens protokoll 2011/12:91 Torsdagen den 29 mars Kl. 12:00 16:34 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 mars. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Jessica Rosencrantz M avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet från och med den 30 mars. Kammaren biföll denna avsägelse.

2012-03-29

Riksdagens protokoll 2011/12:91 (pdf, 878 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:90

Riksdagens protokoll 2011/12:90 Onsdagen den 28 mars Kl. 09:00 22:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 mars. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2011/12:284 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:284 Situationen

2012-03-28

Riksdagens protokoll 2011/12:90 (pdf, 1914 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:89

Riksdagens protokoll 2011/12:89 Tisdagen den 27 mars Kl. 13:00 18:30 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19, 20 och 21 mars. 2 Utökning av antalet suppleanter i finansutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet

2012-03-27

Riksdagens protokoll 2011/12:89 (pdf, 748 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:88

Riksdagens protokoll 2011/12:88 Fredagen den 23 mars Kl. 09:00 12:01 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade  att Hannah Bergstedt S avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Kent Härstedt S avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet, att Eva Sonidsson S avsagt sig uppdraget som ledamot

2012-03-23

Riksdagens protokoll 2011/12:88 (pdf, 661 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:87

Riksdagens protokoll 2011/12:87 Torsdagen den 22 mars Kl. 12:00 16:59 1 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2012:6 Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet  2 Förbättrade

2012-03-22

Riksdagens protokoll 2011/12:87 (pdf, 978 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:86

Riksdagens protokoll 2011/12:86 Onsdagen den 21 mars Kl. 09:00 21:26 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 mars. 2 Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:22 för tisdagen den 20 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit

2012-03-21

Riksdagens protokoll 2011/12:86 (pdf, 1715 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:30 EU-nämndens sammanträde 2012-03-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-21 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 28 februari. Information och samråd inför möte i rådet den 26 mars. ca 13.15 Utrik

2012-03-21

Riksdagens protokoll 2011/12:85

Riksdagens protokoll 2011/12:85 Tisdagen den 20 mars Kl. 13:00 20:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 mars. 2 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Jessica Rosencrantz M avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet från och med den 21 mars, att Cecilia Magnusson M avsagt

2012-03-20

Riksdagens protokoll 2011/12:85 (pdf, 1053 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:84

Riksdagens protokoll 2011/12:84 Måndagen den 19 mars Kl. 15:00 15:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 12 och 13 mars. 2 Ledighet Talmannen meddelade att Gunnar Andrén FP ansökt om ledighet under tiden den 20 mars20 april. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Martin Andreasson

2012-03-19

Riksdagens protokoll 2011/12:84 (pdf, 345 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:29 EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 23 januari. Information och samråd inför möte i rådet den 19-20 mars.

2012-03-16

Riksdagens protokoll 2011/12:83

Riksdagens protokoll 2011/12:83 Torsdagen den 15 mars Kl. 12:00 21:01 1 Ledighet Talmannen meddelade att Karin Granbom Ellison FP ansökt om ledighet under tiden den 1 maj31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Mathias Sundin FP skulle tjänstgöra som ersättare för Karin Granbom Ellison.

2012-03-15

Riksdagens protokoll 2011/12:83 (pdf, 1352 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:82

Riksdagens protokoll 2011/12:82 Onsdagen den 14 mars Kl. 09:00 19:11 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2011/12:272 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:272 Renovering av dricksvattenledningar av Katarina Köhler S Interpellationen kommer

2012-03-14

Riksdagens protokoll 2011/12:82 (pdf, 1632 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:81

Riksdagens protokoll 2011/12:81 Tisdagen den 13 mars Kl. 13:00 22:07 1 Utökning av antalet suppleanter i kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet Valberedningen hade, enligt till kammaren inkomna protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: från 26 till 27 i kulturutskottet

2012-03-13

Riksdagens protokoll 2011/12:81 (pdf, 1151 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:80

Riksdagens protokoll 2011/12:80 Måndagen den 12 mars Kl. 15:00 15:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28 och 29 februari samt för den 1 mars. 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Jonas Sjöstedt V avsagt sig uppdragen som suppleant i utrikesutskottet och i trafikutskottet samt  att Ulf Holm

2012-03-12

Riksdagens protokoll 2011/12:80 (pdf, 400 kB)