Dokument & lagar (1 569 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:21 EU-nämndens sammanträde 2012-02-03

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-03 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i rådet den 28-29 november Information och samråd inför

2012-02-03

Riksdagens protokoll 2011/12:66

Riksdagens protokoll 2011/12:66 Torsdagen den 2 februari Kl. 12:00 14:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 januari. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Maria Stockhaus M avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om inkommet

2012-02-02

Riksdagens protokoll 2011/12:66 (pdf, 570 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:65

Riksdagens protokoll 2011/12:65 Onsdagen den 1 februari Kl. 09:00 16:21 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Europeiska rådet möttes den 30 januari för ett informellt halvdagsmöte under ledning av dess ordförande Herman van Rompuy.

2012-02-01

Riksdagens protokoll 2011/12:65 (pdf, 990 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:64

Riksdagens protokoll 2011/12:64 Tisdagen den 31 januari Kl. 13:00 18:21 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 25 januari. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt

2012-01-31

Riksdagens protokoll 2011/12:64 (pdf, 798 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:63

Riksdagens protokoll 2011/12:63 Fredagen den 27 januari Kl. 09:00 09:36 1 Meddelande om aktuell debatt Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om den organiserade brottsligheten anordnas fredagen den 17 februari kl. 9.00 Från regeringen skulle justitieminister

2012-01-27

Riksdagens protokoll 2011/12:63 (pdf, 380 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:62

Riksdagens protokoll 2011/12:62 Torsdagen den 26 januari Kl. 12:00 17:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 januari. 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Jonas Sjöstedt V avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och att Eva Olofsson V avsagt sig uppdraget som suppleant

2012-01-26

Riksdagens protokoll 2011/12:62 (pdf, 991 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:61

Riksdagens protokoll 2011/12:61 Onsdagen den 25 januari Kl. 09:00 19:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 januari. 2 Ledighet Talmannen meddelade att Jabar Amin MP ansökt om ledighet under tiden den 12 mars20 maj. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Ann-Louise Hansson

2012-01-25

Riksdagens protokoll 2011/12:61 (pdf, 1471 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:60

Riksdagens protokoll 2011/12:60 Tisdagen den 24 januari Kl. 13:00 15:52 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 16, 17 och 18 januari. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Thoralf Alfsson SD avsagt sig uppdragen som suppleant i skatteutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, miljö-

2012-01-24

Riksdagens protokoll 2011/12:60 (pdf, 716 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:59

Riksdagens protokoll 2011/12:59 Fredagen den 20 januari Kl. 09:00 09:44 1 Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2011/12:13 för torsdagen den 19 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från civilutskottet. 2 Anmälan om inkomna faktapromemorior

2012-01-20

Riksdagens protokoll 2011/12:59 (pdf, 467 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:19 EU-nämndens sammanträde 2012-01-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-01-20 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 30 november Information och samråd inför möte i rådet den 24

2012-01-20

Riksdagens protokoll 2011/12:58

Riksdagens protokoll 2011/12:58 Torsdagen den 19 januari Kl. 14:00 14:58 1 Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: prot. 2011/12:21 för tisdagen den 17 januari från finansutskottet prot. 2011/12:13

2012-01-19

Riksdagens protokoll 2011/12:58 (pdf, 481 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:57

Riksdagens protokoll 2011/12:57 Onsdagen den 18 januari Kl. 09:00 16:01 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Vår kontinent, vårt Europa, befinner sig i en parallell och samtidig finanskris, skuldkris och förtroendekris. Det påverkar och förändrar vårt Europa. Detta har ibland hänvisats

2012-01-18

Riksdagens protokoll 2011/12:57 (pdf, 1145 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:56

Riksdagens protokoll 2011/12:56 Tisdagen den 17 januari Kl. 13:00 15:46 1 Ceremoni med anledning av minnesåret Raoul Wallenberg Ceremonin inleddes med andra satsen ur Flöjtkvartett i D-dur av W. A. Mozart och avslutades med Dimman lättar av Carl Nielsen. Musiken framfördes av Margareta Bengtsson, harpa, och Jan

2012-01-17

Riksdagens protokoll 2011/12:55

Riksdagens protokoll 2011/12:55 Måndagen den 16 januari Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 16, 19, 20 och 21 december. 2 Meddelande om aktuell debatt om den ökande arbetslösheten Talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om

2012-01-16

Riksdagens protokoll 2011/12:55 (pdf, 483 kB)

Svensk författningssamling 2011:1590

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:124 kommittébeteckning: Fi 2011:06

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen Fi 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:123 kommittébeteckning: Fi 2004:18

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier Fi 2004:18 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning av uppdraget Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats ska bevaras i det

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:122

Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper Innehåll Sammanfattning Studiehjälpen ska ses över i sin helhet och studiestödet ska anpassas till nya studerandegrupper Unga studerande som är föräldrar Utbetalning av studiehjälp i vissa fall Uppdraget att föra in nya studerandegrupper

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:121

Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Med beaktande av vad Socialstyrelsen tar upp i sin rapport finns det skäl att pröva om delar av lagren kan avvecklas eller om de kan komma till alternativ användning Ekonomiska värden

2011-12-22