Dokument & lagar (1 480 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Riksdagens protokoll 2011/12:140

Riksdagens protokoll 2011/12:140 Torsdagen den 13 september Kl. 12:00 14:53 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 september. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Anders Åkesson C avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2012-09-13

Riksdagens protokoll 2011/12:140 (pdf, 746 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:139

Riksdagens protokoll 2011/12:139 Torsdagen den 6 september Kl. 13:00 13:33 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 augusti. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-09-06

Riksdagens protokoll 2011/12:139 (pdf, 435 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:138

Riksdagens protokoll 2011/12:138 Torsdagen den 23 augusti Kl. 13:00 16:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 augusti. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-08-23

Riksdagens protokoll 2011/12:138 (pdf, 705 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:137

Riksdagens protokoll 2011/12:137 Torsdagen den 16 augusti Kl. 13:00 15:56 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25 och 28 juni. 2 Anmälan om interpellationer Tredje vice talmannen anmälde att under tiden den 29 juni15 augusti hade 13 interpellationer framställts. Interpellationerna redovisas i bilaga

2012-08-16

Riksdagens protokoll 2011/12:137 (pdf, 662 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:136

Riksdagens protokoll 2011/12:136 Torsdagen den 28 juni Kl. 12:00 15:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19 och 20 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Kajsa Lunderquist M skulle återta sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet Tobias Billström

2012-06-28

Riksdagens protokoll 2011/12:136 (pdf, 870 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:135

Riksdagens protokoll 2011/12:135 Måndagen den 25 juni Kl. 11:00 14:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 18 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Gustav Fridolin MP avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2012-06-25

Riksdagens protokoll 2011/12:135 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:134

Riksdagens protokoll 2011/12:134 Onsdagen den 20 juni Kl. 09:00 20:04 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 juni. 2 Anmälan om återtagande av platser i riksdagen Talmannen meddelade att Gunnar Andrén FP skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 21 juni, varigenom uppdraget som ersättare

2012-06-20

Riksdagens protokoll 2011/12:134 (pdf, 1641 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:133

Riksdagens protokoll 2011/12:133 Tisdagen den 19 juni Kl. 09:00 19:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni. 2 Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-06-19

Riksdagens protokoll 2011/12:133 (pdf, 1322 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:132

Riksdagens protokoll 2011/12:132 Måndagen den 18 juni Kl. 11:00 16:55 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 juni. 2 Fastställande av dag för riksmötets start 2012/13 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2012/13 skulle inledas tisdagen den 18 september 3 Anmälan om

2012-06-18

Riksdagens protokoll 2011/12:132 (pdf, 1066 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:131

Riksdagens protokoll 2011/12:131 Fredagen den 15 juni Kl. 09:00 10:37 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2011/12:406 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:406 Vindkraftsvinster av Gunnar Sandberg S Interpellationen kommer att besvaras

2012-06-15

Riksdagens protokoll 2011/12:131 (pdf, 495 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:130

Riksdagens protokoll 2011/12:130 Torsdagen den 14 juni Kl. 09:00 17:32 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lena Sommestad som

2012-06-14

Riksdagens protokoll 2011/12:130 (pdf, 1405 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:129

Riksdagens protokoll 2011/12:129 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 22:34 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Världens blickar vilar nu på Europa. Förr talade vi i Europa om kriser i världen som vi borde hjälpa till att lindra. Nu diskuterar världen hur man ska hjälpa till att lindra

2012-06-13

Riksdagens protokoll 2011/12:129 (pdf, 1947 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:128

Riksdagens protokoll 2011/12:128 Tisdagen den 12 juni Kl. 13:00 19:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Lena Reyier-Ingman C avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot och att Sven-Olof Sällström SD avsagt sig uppdraget

2012-06-12

Riksdagens protokoll 2011/12:128 (pdf, 821 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:127

Riksdagens protokoll 2011/12:127 Måndagen den 11 juni Kl. 11:00 18:13 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Kerstin Nilsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna avsägelse.

2012-06-11

Riksdagens protokoll 2011/12:127 (pdf, 1266 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:126

Riksdagens protokoll 2011/12:126 Fredagen den 8 juni Kl. 12:00 14:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats

2012-06-08

Riksdagens protokoll 2011/12:126 (pdf, 617 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:125

Riksdagens protokoll 2011/12:125 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 20:47 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2011/12:410 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:410 Israels ockupation

2012-06-07

Riksdagens protokoll 2011/12:125 (pdf, 1472 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:124

Riksdagens protokoll 2011/12:124 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:00 14:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Lotta Finstorp M avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om inkomna uppteckningar

2012-06-05

Riksdagens protokoll 2011/12:124 (pdf, 460 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:123

Riksdagens protokoll 2011/12:123 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Statsrådet Gunilla Carlsson Mlandsbygdsminister

2012-06-04

Riksdagens protokoll 2011/12:123 (pdf, 323 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:122

Riksdagens protokoll 2011/12:122 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 09:46 1 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lena Sommestad S utsetts

2012-06-01

Riksdagens protokoll 2011/12:122 (pdf, 426 kB)