Dokument & lagar (292 träffar)

Kommittédirektiv 2011:28

Internationell straffverkställighet: genomförande av EU-rambeslut och översyn av internationella verkställighetslagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Överförande av straffverkställighet inom Europeiska unionen Påföljdsutredningen m.m. Behovet av en utredning Uppdragets allmänna utgångspunkter Uppdraget att göra

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:27 kommittébeteckning: Fi 2010:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer Fi 2010:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 september 2010 kommittédirektiv om en översyn av anställningsvillkoren för chefer

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:26

Utredning om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Förändringar inom den statliga assistansersättningen Myndigheters utredningar av kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen Rapporter om säkerhet i utbetalningar

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:25

Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Innehåll Sammanfattning Insatser hittills för att stärka patientens ställning Uppdraget att stärka patientens ställning och inflytande över vården Vård på barns villkor Uppdraget att lämna förslag till en ny patientlagstiftning Ingen rättighetslagstiftning

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:24

Litteraturens ställning Innehåll Sammanfattning Förändringar på litteraturområdet Kommitténs uppdrag Litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser Uppdraget Villkoren för de litterära upphovsmännen Uppdraget Tillgång till kvalitetslitteratur på bokmarknaden Uppdraget Uppdraget Internationellt utbyte

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:22

Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Innehåll Sammanfattning Insatser för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Uppdraget att skapa en nationell samordning Trygghet och trivsel på arenorna Behov av forskning och ökad kunskap Sprida kunskap om goda

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:21 kommittébeteckning: A 2010:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet A 2010:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 mars 2010 kommittédirektiv om ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen

2011-03-24

Kommittédirektiv 2011:20

Vinstfördelning vid expropriation Innehåll Sammanfattning Ersättning vid markåtkomst Ersättningsreglerna Ersättningsreformen år 2010 Förslaget om vinstfördelning från Utredningen om expropriationsersättning Uppdraget Särskilda frågor om utformningen av förslaget Tillämplighet på olika fall av markåtkomst Förhållandet

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:19 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2011 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:18

Utredning om nystartszoner i stadsdelar med utbrett utanförskap Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och utgångspunkter Utländska system med ekonomiska frizoner Uppdraget Allmänna riktlinjer Förenlighet med EU-rätten Avgränsningar Risken för missbruk Åtgärdens närmare utformning Offentligfinansiella

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:17

Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet Innehåll Sammanfattning Nya kulturpolitiska mål Uppdraget att se över lagstiftning och nationella mål Redaktionell översyn av kulturminneslagen Översyn av de särskilda nationella målen för arbetet med kulturmiljön Samråd och redovisning av uppdraget

2011-03-03

Kommittédirektiv 2011:16 kommittébeteckning: N 2010:02

Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen N 2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bl.a. överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet dir.

2011-03-03

Kommittédirektiv 2011:15 kommittébeteckning: U 2010:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter U2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 mars 2010 kommittédirektiv om en översyn

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:14 kommittébeteckning: M 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten M 2010:03 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Förtydliganden i uppdraget Överföring av Fiskeriverkets utredningskontor till länsstyrelserna Hemvisten för arbetsuppgifter som rör dispenser från det generella förbudet mot dumpning av avfall

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:13

Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fastighetsskatt och fastighetsavgift Begränsning av kommunal fastighetsavgift för pensionärer Överföring av fastighetsavgiftsmedel till kommunsektorn Särskilt uppskattningsvärde Kritik mot nuvarande fastighetstaxering av bostäder Tillkännagivande

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:12 kommittébeteckning: M 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten M 2010:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Uppdraget att överföra FoU-verksamheten till SLU och säkerställa Havs- och vattenmyndighetens beställarroll Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:11 kommittébeteckning: Jo 2009:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Jo 2009:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 juni 2009 kommittédirektiv om en översyn av djurskyddslagstiftningens

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:10

Ny branschsamverkan för svensk film Innehåll Sammanfattning Uppdraget att få till stånd en ny samverkan Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:9

Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Bakgrund till lagändringen år 2006 Ändrade förutsättningar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn Behov av översyn Anvisning av ensamkommande barn Uppdraget Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:7

Fritt val av hjälpmedel Innehåll Sammanfattning Därför behövs ökad valfrihet av hjälpmedel Förmedling av hjälpmedel i dag En försöksverksamhet med fritt val Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system

2011-02-03