Dokument & lagar (69 träffar)

Lagutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-02 TID kl. 09.30-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 31 januari 2006. 2 Företagsinteckningens förmånsrätt Som ett led i behandlingen av ärendet äger uppvaktningar rum med ordföranden Per Lidström,

2006-02-02

Lagutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 26 januari 2006. 2 Äktenskap, partnerskap och samboende Föredras motioner om äktenskap, partnerskap och samboende väckta under den allmänna allmänna

2006-01-31

Lagutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-26 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 januari 2006. 2 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings- ärenden, m.m. Föredras och behandlas propositionen 2005/06:28 om elektroniskt

2006-01-26

Lagutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2006-01-19 TID kl. 09.30-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 1 december 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. den

2006-01-19

Lagutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-12-01 TID kl. 09.30-10.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 24 november 2005. 2 EU:s insolvensreglering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion. Utskottet beslutar

2005-12-01

Lagutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID kl. 09.30-10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 17 november 2005. 2 Arvsrättsliga frågor Fortsatt behandling av motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2005/06.

2005-11-24

Lagutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-17 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 15 november 2005. 2 EU:s insolvensreglering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion. Som ett led i

2005-11-17

Lagutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 10 november 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Departementsrådet Mikael Tollerz, EU-enheten, kanslirådet Anne Mellqvist, Enheten för

2005-11-15

Lagutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-10 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 8 november 2005. 2 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Föredras och behandlas proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning

2005-11-10

Lagutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-11-08 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 20 oktober 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under

2005-11-08

Lagutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 13 oktober 2005. 2 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande

2005-10-20

Lagutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 oktober 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Anneli Skoglund, Enheten för immaterialrätt

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-11 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. hösten 2005. Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade

2005-10-11

Lagutskottets protokoll 2004/05:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:34 DATUM 2005-05-26 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 24 maj 2005. 2 Ny aktiebolagslag Fortsatt behandling av proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag jämte motioner. Utskottet beslutar i enlighet med

2005-05-26

Lagutskottets protokoll 2004/05:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:33 DATUM 2005-05-24 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 maj 2005. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Ingrid Petersson samt kansliråden Yvonne Stein och Sophie Nordström från Jordbruksdepartementets

2005-05-24

Lagutskottets protokoll 2004/05:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:32 DATUM 2005-05-19 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 12 maj 2005. 2 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Fortsatt behandling av proposition 2004/05:128 om lönegaranti vid gränsöverskridande

2005-05-19

Lagutskottets protokoll 2004/05:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:31 DATUM 2005-05-12 TID kl. 09.30-10.30, 10.45-11.10, 11.20-11.30, 11.35-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 10 maj 2005. 2 Inkomna skrivelser Anmäls och föredras en inkommen skrivelse från överförmyndarna i Örebro län

2005-05-12

Lagutskottets protokoll 2004/05:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:30 DATUM 2005-05-10 TID kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 28 april 2005. 2 Assisterad befruktning och föräldraskap Behandlas proposition 2004/05:137 om assisterad befruktning och föräldraskap jämte motioner.

2005-05-10

Lagutskottets protokoll 2004/05:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:29 DATUM 2005-04-28 TID kl. 09.30-10.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 26 april 2005. 2 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Behandlas proposition 2004/05:110 om upphovsrätten

2005-04-28

Lagutskottets protokoll 2004/05:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:28 DATUM 2005-04-26 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 21 april 2005. 2 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Fortsatt behandling av proposition 2004/05:57 om lönegaranti vid företagsrekonstruktion jämte

2005-04-26