Dokument & lagar (4 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare Lennart Enocsson med medarbetare, Polismyndigheten

2011-11-15

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

Register 1912:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckningöfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första kammaren. Andra kammaren. Anmärkningar. 1. Med uppgift å kritande förslag till ändringar i grundlagarna från Riksdagen

1912-01-01

Register 1912:Ku (pdf, 2733 kB)

Register 1902:Ku

Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1902 års lagtima riksdag. N:o Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första Kammaren. Andra Kammaren. I anledning af väckt motion 14 febr. 19 febr. 19 febr. om tillägg till 16 regerings- Bifölls. Bifölls. s formen. 1 I anledning

1902-01-01

Register 1902:Ku (pdf, 285 kB)