Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2018/19:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2018/19:TU3y Vårändringsbudget för 2019 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 11 april 2019 att ge övriga berörda utskott tillfälle att senast den 23 maj 2019 yttra sig över regeringens proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 med eventuella följdmotioner i de delar de

2019-05-20

Yttrande 2018/19:TU3y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2018/19:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2018/19:TU2y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2018 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 28 mars 2019 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2018 och eventuella följdmotioner i

2019-05-03

Yttrande 2018/19:TU2y (pdf, 224 kB)

Yttrande 2018/19:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2018/19:TU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 4 oktober 2018 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 22 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2018-11-21

Yttrande 2018/19:TU1y (pdf, 172 kB)

Yttrande 2011/12:TU4y

2011/12:TU4y Vårändringsbudget för 2012 Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU4y Vårändringsbudget för 2012 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 24 april 2012 att ge övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2012 prop. 2011/12:99 med eventuella motioner i de delar som berör

2012-05-23

Yttrande 2011/12:TU4y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2011/12:TU3y

2011/12:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har begärt att övriga utskott yttrar sig över regeringens skrivelse 2011/12:75

2012-05-04

Yttrande 2011/12:TU3y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2011/12:TU2y

2011/12:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2011 beslutade konstitutionsutskottet att bereda övriga utskott tillfälle

2011-11-23

Yttrande 2011/12:TU2y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2011/12:TU1y

2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Till justitieutskottet Justitieutskottet gav den 14 juni bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

2011-10-31

Yttrande 2011/12:TU1y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2004/05:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2004/05:TU5y Tilläggsbudget för år 2005 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 28 april 2005 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2005 års ekonomiska vårproposition prop. 2004/05: 100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för

2005-01-01

Yttrande 2004/05:TU5y (pdf, 180 kB)

Yttrande 2004/05:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2004/05:TU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2005-01-01

Yttrande 2004/05:TU4y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2004/05:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2004/05:TU3y Forskning för ett bättre liv Till utbildningsutskottet Trafikutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv jämte motioner i berörda delar. I detta yttrande behandlar utskottet vad som i propositionen under rubriken Forskning

2005-01-01

Yttrande 2004/05:TU3y (pdf, 149 kB)

Yttrande 2004/05:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2004/05:TU2y En svensk strategi för hållbar utveckling Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2003/04:129 om En svensk strategi för hållbar utveckling samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiderna

2005-01-01

Yttrande 2004/05:TU2y (doc, 123 kB)

Yttrande 2004/05:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2004/05:TU1y Lag om luftfartsskydd Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd jämte följdmotioner. Trafikutskottet yttrar sig över följande yrkanden i de motioner som har väckts och motsvarande

2005-01-01

Yttrande 2004/05:TU1y (doc, 69 kB)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21