Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1986/87:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:6 y om lag om fritidsbåtsregister, m.m. prop. 1986/87:121 LU 1986/87:6 y Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels proposition 1986/87:121 om lag om fritidsbåtsregister

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU6 (pdf, 253 kB)

Yttrande 1986/87:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:5 y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 LU 1986/87:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:99 om ledning av den

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1986/87:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:4 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m. m. prop. 1986/87:61 LU 1986/87:4 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har begärt yttrande från lagutskottet över proposition 1986/87:61 om en tillfällig

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU4 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1986/87:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:3 y om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag prop. 1986/87:35 LU 1986/87:3 y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:35 om ändring

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU3 (pdf, 399 kB)

Yttrande 1986/87:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:1 y om ändring av atomansvarighetslagen LU 1986/87:1 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat att inhämta lagutskottets yttrande över motion 1986/87:N113 av Ivar Franzén m. fl. c såvitt avser yrkande 4. I motionen,

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU1 (pdf, 497 kB)