Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1988/89:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU4y Konsumentpolitiken och EG 1988/89 LU4y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motionerom EG, nämligen 1988/89:U503, U519, U535, U536. U560-U599, U600-U606,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU4 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1988/89:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU3y Indrivning av TV-avgifter 1988/89 LU3y Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat inhämta yttrande från lagutskottet över motion 1988/89:Kr2 av Ingrid Sundberg m.fl. m såvitt avser yrkande 1 jämte proposition 1988/89:18

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU3 (pdf, 190 kB)

Yttrande 1988/89:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU2y Ett kontobaserat system för registrering av aktier 1988/89 LU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:108 om ett kontobaserat system för registrering

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU2 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1988/89:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LUly Vidareförsälj ning av konst 1988/89 LUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över mofionerna 1987/88:Kr222 av Bengt Westerberg m.fl. fp såvitt avser yrkande 2,1987/88:Kr242

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU1 (pdf, 212 kB)