Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1989/90:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU5y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 LU5y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU5 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1989/90:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU4y Godkännade av FN-konventionen om barnets rätdgheter 1989/90 LU4y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU4 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1989/90:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU3y Ny summarisk process Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:85 om ny summarisk process jämte motionerna 1989/90:Ju402 av Gunilla André m.fl c1989/90:Ju23

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU3 (pdf, 359 kB)

Yttrande 1989/90:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfalle att yttra sig över proposition 1989/90:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU2 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LUly överförande av ärenden angående patent- och registreringsverket till lagutskottet 1989/90 LUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från lagutskottet över motion 1988/89:K312

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU1 (pdf, 52 kB)