Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1990/91:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU5y Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen 1990/91 LU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:177 om sammanslagning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU5 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1990/91:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/9 l:LU4y Ändrad ärendefördelning mellan lagutskottet och jordbruksutskottet 1991/91 LU4y Till konstitutionsutskottet Konslitulionsutskottet har beslutat bereda bl.a. lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels det förslag till

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU4 (pdf, 47 kB)

Yttrande 1990/91:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU3y överförande av ärenden angående kreditupplysning och inkassoverksamhet till lagutskottet 1990/91 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över motion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU3 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1990/91:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU2 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1990/91:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91 LUly Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 oktober 1990 beslutat bereda övriga utskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU1 (pdf, 45 kB)