Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 2000/01:LU2y

Lagutskottets yttrande 2000/01:LU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 2000/01 LU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 maj 2000 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 27 oktober 2000 yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2001-01-01

Yttrande 2000/01:LU2y (doc, 74 kB)

Yttrande 2000/01:LU1y

Lagutskottets yttrande 2000/01:LU1y Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell äganderätt 2000/01 LU1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 27 september 2000 beslutat att bereda konstitutionsutskottet och lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1999/2000: 126 En ny tullag jämte motioner.

2001-01-01

Yttrande 2000/01:LU1y (doc, 86 kB)