Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2005/06:LU1y

Lagutskottets yttrande 2005/06:LU1y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Riksdagsstyrelsen har i en framställning till riksdagen 2005/06:RS3 den 14 december 2005 beslutat att till riksdagen för dess bedömning och beslut överlämna 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid. Framställningen

2006-01-01

Yttrande 2005/06:LU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1974:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande nr 2 år 1974 LU 1974:2 y Nr2 y Lagutskottets yttrande över i propositionen 1974:151 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 1955:261 om avstängning av domare. Tillinrikesutskottet Propositionen 1974:151 med förslag till lag om

1974-12-31

Yttrande 1974:LU2 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1974:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande nr 1 år 1974  LU 1974:1 y Nrl y Lagutskottets yttrande över propositionen 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m. m. jämte i anledning därav väckta motioner, allt i vad avser ändringar i hyreslagstiflningen. Till civilutskottet

1974-12-31

Yttrande 1974:LU1 (pdf, 692 kB)