Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 2005/06:LU1y

Lagutskottets yttrande 2005/06:LU1y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Riksdagsstyrelsen har i en framställning till riksdagen 2005/06:RS3 den 14 december 2005 beslutat att till riksdagen för dess bedömning och beslut överlämna 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid. Framställningen

2006-01-01

Yttrande 2005/06:LU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1987/88:LU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:10 y om djurskyddslag, m.m. LU 1987/88:10 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. avsnitt 2.2.6 i den del propositionen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU10 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1987/88:LU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:9 y om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, m. m. prop. 1987/88:32  1987/88:9y och prop. 1987/88:124 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU9 (pdf, 366 kB)

Yttrande 1987/88:LU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:8 y om miljöskadeförsäkring m.m. prop. 1987/88:85 delvis LU 1987/88:8 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat inhämta lagutskottets yttrande över proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU8 (pdf, 380 kB)

Yttrande 1987/88:LU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:7y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 LU 1987/88:7 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett lagutskottet dllfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU7 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1987/88:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:6 y om ändring i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, m.m. prop. 1987/ 88:61 LU 1987/88:6 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU6 (pdf, 487 kB)

Yttrande 1987/88:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:5 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis LU. 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitudonsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU5 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1987/88:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:4 y om förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m. m. prop. 1987/88:10 LU 1987/88:4 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU4 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1987/88:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:3 y om ändring i lagen 1970:741 om statlig lönegaranti vid konkurs prop. 1987/88:2 LU 1987/88:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:2

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU3 (pdf, 302 kB)

Yttrande 1987/88:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:2 y om skyldighet för Sveriges Radio att tillhandahålla kopior eller utskrifter av sända program LU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU2 (pdf, 234 kB)

Yttrande 1987/88:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:1 y om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. prop. 1986/87:151 LU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1986/87:K127 av Bengt Westerberg

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU1 (pdf, 237 kB)