Dokument & lagar (19 träffar)

Proposition 2004/05:178

Regeringens proposition 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås regler om


Utskottsberedning: 2005/06:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:178 (pdf, 417 kB)

Proposition 2004/05:174

Regeringens proposition 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till Prop. försäkringsavtalslagen 2004/05:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: 2005/06:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:174 (pdf, 97 kB)

Proposition 2004/05:158

Prospekt Regeringens proposition 2004/05:158 Prospekt Prop. 2004/05:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar beträffande den reglering som gäller


Utskottsberedning: 2005/06:FiU9 2005/06:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:158 (pdf, 1580 kB)

Proposition 2004/05:165

Nya regler för tjänstepensionsinstitut Regeringens proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Prop. 2004/05:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU7 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:165 (pdf, 1225 kB)

Proposition 2004/05:136

Regeringens proposition 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Prop. 2004/05:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:136 (pdf, 354 kB)

Proposition 2004/05:137

Regeringens proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2004/05:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att assisterad


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:137 (pdf, 556 kB)

Proposition 2004/05:110

Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället Prop. genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 2004/05:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2004/05:110 (pdf, 2560 kB)

Proposition 2004/05:85

Ny aktiebolagslag Regeringens proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Prop. 2004/05:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny aktiebolagslag.


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:85 (pdf, 1757 kB)

Proposition 2004/05:128

Regeringens proposition 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Prop. 2004/05:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Hans Karlsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lönegarantilagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:128 (pdf, 588 kB)

Proposition 2004/05:88

Regeringens proposition 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring Prop. 2004/05:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2005 Bosse Ringholm Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att förenkla


Utskottsberedning: 2004/05:LU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:88 (pdf, 367 kB)

Proposition 2004/05:57

Regeringens proposition 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Prop. 2004/05:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2004 Göran Persson Hans Karlsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lönegarantilagen 1992:497


Utskottsberedning: 2004/05:LU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:57 (pdf, 1047 kB)

Proposition 2004/05:78

Regeringens proposition 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till Prop. sjöss 2004/05:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas


Utskottsberedning: 2004/05:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:78 (pdf, 476 kB)

Proposition 2004/05:68

Regeringens proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll Prop. 2004/05:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i årsredovisningslagens


Utskottsberedning: 2004/05:LU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:68 (pdf, 229 kB)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

Proposition 2004/05:50

Regeringens proposition 2004/05:50 Åtgärder mot missbruk av stiftelser Prop. 2004/05:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:50 (pdf, 175 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Proposition 2004/05:13

Distans- och hemförsäljningslag, m.m. Regeringens proposition 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2004/05:LU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:13 (pdf, 945 kB)

Proposition 2004/05:24

Internationell redovisning i svenska företag Regeringens proposition 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag Prop. 2004/05:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Östros Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2004/05:LU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:24 (pdf, 1131 kB)