Dokument & lagar (62 träffar)

Omröstning 2004/05:LU23p2 Aktiekapitalet

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 2 Aktiekapitalet Riksdagen avslår motion 2004/05:L19 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 0 17 0 5 fp 41

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU23p1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L18 yrkande 1 och 2004/05:L19 yrkande 4. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p2 Fastställande av föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 2 Fastställande av föräldraskap Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 20 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p3 Kostnader

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 3 Kostnader Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 16 4 21 14 c 15 0 0 7

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU26p2 24-timmarsfrist

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 2 24-timmarsfrist Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 1 och 2004/05:L27 yrkande 3. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p1 Godmanskapets omfattning

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Godmanskapets omfattning Riksdagen avslår motion 2004/05:L27 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15 m 0 49 0 6

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p4 Utdrag ur belastningsregistret

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 4 Utdrag ur belastningsregistret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 2, 2004/05:L27 yrkande 4 och 2004/05:L28 yrkande 2. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p3 Anknytningskravet

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 3 Anknytningskravet Riksdagen avslår motion 2004/05:L14 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 1 16 m 0

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p2 Direktivens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 2 Direktivens tillämpningsområde Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L14 yrkande 2 och 2004/05:L15. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU27p1 Avslag på propositionen, m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L23 yrkande 1 och 2004/05:L24 yrkandena 1-3. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c

2005-05-25

Omröstning 2004/05:LU27p5 Krav på lovlig förlaga

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 5 Krav på lovlig förlaga Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkandena 2 och 4, 2004/05:L21 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 1. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-05-25

Omröstning 2004/05:LU28p2 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden

Votering: betänkande 2004/05:LU28 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion, förslagspunkt 2 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden Riksdagen avslår motion 2004/05:L13. Datum: 2005-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 50 0

2005-05-11

Omröstning 2004/05:LU21p1 Förvaltningsberättelsens innehåll

Votering: betänkande 2004/05:LU21 Förvaltningsberättelsens innehåll, förslagspunkt 1 Förvaltningsberättelsens innehåll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:68 och avslår motionerna 2004/05:L9 yrkandena 1-5 och 2004/05:L10.

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU17p7 Det s.k. överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2004/05:LU17 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Det s.k. överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L231 och 2004/05:L338 yrkande 1. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU17p11 Jämkning av trafikskadeersättning

Votering: betänkande 2004/05:LU17 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Jämkning av trafikskadeersättning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU17p9 Könsneutrala pensionsförsäkringar

Votering: betänkande 2004/05:LU17 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Könsneutrala pensionsförsäkringar Riksdagen avslår motion 2004/05:L284. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 34 m 0 38 0 17 c 16

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU17p4 Skadeståndsansvar för multinationella företag

Votering: betänkande 2004/05:LU17 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Skadeståndsansvar för multinationella företag Riksdagen avslår motion 2004/05:L278 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU16p3 Fastighetsmäklarlagen

Votering: betänkande 2004/05:LU16 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 3 Fastighetsmäklarlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L203, 2004/05:L204, 2004/05:L206, 2004/05:L207, 2004/05:L221, 2004/05:L261 och 2004/05:L381. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c,

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU16p2 Friköp av historiska arrenden

Votering: betänkande 2004/05:LU16 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 2 Friköp av historiska arrenden Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L224 och 2004/05:L260. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 1 35 m 38

2005-04-07

Paginering