Dokument & lagar (920 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:verk

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2015/16 EU-nämndens verksamhetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom

2016-10-01

Svensk författningssamling 2015:1047

2015-12-18

Svensk författningssamling 2015:1035

2015-12-18

Svensk författningssamling 2015:1034

2015-12-18

Svensk författningssamling 2015:1017

2015-12-18

Svensk författningssamling 2015:1016

2015-12-18

Kommittédirektiv 2015:141 kommittébeteckning: U 2015:01

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen U 2015:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren ska Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2015 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera och

2015-12-18

Svensk författningssamling 2015:1053

2015-12-17

Svensk författningssamling 2015:953

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:140 kommittébeteckning: U 2015:03

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission U 2015:03 Innehåll Förlängd tid för delar av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för delar av uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté en skolkommission i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat,

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:139 kommittébeteckning: Ju 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten Ju 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:138

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fem fokusområden fem år framåt strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020 Behovet av en nationell funktion inom området psykisk hälsa Uppdraget Identifiera utvecklingsbehov

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:136

Användarna i delningsekonomin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Inblandade marknadsaktörers rättigheter och skyldigheter Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin

2015-12-17