Dokument & lagar (742 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2012/13:4

2012/13:4, Fredagen den 12 oktober 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 23 juli 2012 Återrapport från informellt ministermöte den 78 september 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 15 oktober

2012-10-12

Kommittédirektiv 2012:105

En kommunallag för framtiden Innehåll Sammanfattning Behovet av en översyn Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Kommunerna och landstingen har det yttersta ansvaret för verksamheten Svårigheter med att följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare Bestämmelser om insyn i viss enskild verksamhet Allmänhetens

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:104 kommittébeteckning: S 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter S 2012:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om omstrukturering av statens bestånd

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:103 kommittébeteckning: S 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter S 2012:01 Innehåll Förlängd tid och utökning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012 Förlängd tid och utökning av uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om uppdrag att

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:102 kommittébeteckning: Ju 2011:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Ju 2011:12 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Tilläggsuppdraget Straffskalorna för angrepp mot informationssystem Arbetets bedrivande och redovisning

2012-10-11

EU-nämndens uppteckningar 2012/13:3

2012/13:3, Fredagen den 5 oktober 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 juli 2012 Återrapport från informellt ministermöte den 1415 september 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens

2012-10-05

Departementsserien 2012:39

Ds 2012:39 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-10-05

Departementsserien 2012:39 (pdf, 1107 kB)

Departementsserien 2012:37

Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-10-05

Departementsserien 2012:37 (pdf, 1722 kB)

Kommittédirektiv 2012:101 kommittébeteckning: U 2011:04

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. U 2011:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté

2012-10-04

Kommittédirektiv 2012:100 kommittébeteckning: U 2012:05

Tilläggsdirektiv till utredningen om förskoleplats i tid U 2012:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om förskoleplats i tid dir. 2012:54Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas

2012-10-04

Kommittédirektiv 2012:99

Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag Innehåll Sammanfattning Ett förbättrat europeiskt patentsystem En enhetlig europeisk patentdomstol Ytterligare frågor med anknytning till införandet av det enhetliga patentskyddet En ny patentlag m.m. Arbetets bedrivande och redovisning av uppdragen Beslut vid regeringssammanträde

2012-10-04

EU-nämndens uppteckningar 2012/13:2

2012/13:2, Fredagen den 28 september 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik Statsrådet Maria Larsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik den 2122 juni 2012 Information

2012-09-28

Departementsserien 2012:38

Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191

2012-09-28

Departementsserien 2012:38 (pdf, 1415 kB)

Departementsserien 2012:33

Ändringar med anledning av förordningen EG nr 1223/2009 om kosmetiska produkter 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978xxx-91xx-xx38-xxxxx23789-x-2 ISSN 0284xxxx-xxxx6012 produkter kosmetiska om 1223/2009 nr EG förordningen av anledning med Ändringar 2:33

2012-09-28

Departementsserien 2012:33 (pdf, 3716 kB)

Departementsserien 2012:7

Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-09-28

Departementsserien 2012:7 (pdf, 794 kB)

Departementsserien 2012:36

Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978xxx-91xx-xx38-xxxxx23799-x-1 ISSN 0284xxxx-xxxx6012 Socialdepartementet 389094Ds2012-36omsl4mm.indd 1-3 2012-09-20 09:48 Ds 2012:36

2012-09-27

Departementsserien 2012:36 (pdf, 827 kB)

Kommittédirektiv 2012:98

Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Innehåll Sammanfattning Villkor för dagens konsumenter Behovet av en utredning Tillsynen Möjligheter till tvistlösning Uppdraget att föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:97

Män och jämställdhet Innehåll Sammanfattning Män och jämställdhetspolitik Behov av en utredning om män och jämställdhet Normer om kvinnligt och manligt Män har lägre sjuklighet men högre dödlighet Pojkar har sämre betyg Män har mindre kontakt med sina barn Mer kunskap behövs Uppdraget Arbetets bedrivande och

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:96

Genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Gällande EU-direktiv Gällande svensk reglering Tidigare utredningsarbete Pågående utredningsarbete Förslagen

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:95 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella utgångspunkter för formulering av strategier och etappmål Specifika utgångspunkter för uppdraget att föreslå en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

2012-09-27