Dokument & lagar (705 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2012:16 kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Beteckning Ju 2012:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121 Lokal Garnisonen, tel. 08-405

2012-12-20

Kommittéberättelse Fi 2012:11 utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1

Ägarprövningsutredningen Fi 2012:11 Beteckning Fi 2012:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2012-12-20

Kommittéberättelse S 2012:H

Värdegrundsdelegationen S 2012:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2012:H Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Marcusson,

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:133 kommittébeteckning: Ju 2011:05

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändnings-utredningen Ju 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om användningen av straffrätt dir. 2011:31I uppdraget ingick att kartlägga det

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:132 kommittébeteckning: S 2012:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e handel och hemleverans av alkoholdrycker S 2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:131

Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Tillståndspliktig och icke-tillståndspliktig verksamhet Tillståndspliktig verksamhet inom skolväsendet m.m. Tillståndspliktig verksamhet inom vård och omsorg Verksamhet som inte kräver tillstånd

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:129

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Innehåll Sammanfattning En sammanhållen svensk polis Regeringens ställningstaganden och uppdraget att ombilda polisen till en sammanhållen myndighet Ledningsform och insyn En avdelning för särskilda utredningar Kompetensförsörjning Andra övergripande strukturreformer

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:130 kommittébeteckning: U 2011:05

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen U 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare dir.

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:128

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Redovisning av tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Utvidgning av uppdraget Den särskilda

2012-12-18

Kommittéberättelse Ju 2012:O uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P

Uppdrag till Bo Svensson Ju 2012:O Beteckning Ju 2012:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-14 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel.

2012-12-14

Kommittéberättelse Ju 2012:15 utredningen, se dir. 2012:125

Utredningen om en ny Bryssel I-förordning Ju 2012:15 Beteckning Ju 2012:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-12-13

Kommittéberättelse Fi 2012:10 kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

Budgetprocesskommittén Fi 2012:10 Beteckning Fi 2012:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-01-15 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2012-12-13

Kommittéberättelse N 2012:06 utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin N 2012:06 Beteckning N 2012:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2015-03-26 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-12-13

Kommittéberättelse UD 2012:02 utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA UD 2012:02 Beteckning UD 2012:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2015-03-13 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 20102:127

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:127

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012. Sammanfattning En

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:126

Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Sammanfattning Redovisningsreglerna Uppdraget Utredaren ska En enklare redovisningslagstiftning Bokföringsskyldighet i ideella föreningar m.m. Transaktioner med närstående Konsekvensbeskrivningar Genomförande och redovisning av uppdraget

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:125

En ny Bryssel I-förordning Innehåll Sammanfattning En ny Bryssel I-förordning Utvecklingen i EU på privaträttens område Den nya förordningen Exekvaturförfaranden i Sverige Uppdraget med anledning av den nya Bryssel I-förordningen Den nya Bryssel I-förordningens tillämpning i Sverige Instansordningen i exekvaturärenden

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:124

En förstärkt budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till nuvarande budgetprocess Pågående översyn av riksdagsordningen Behovet av en översyn Vunna erfarenheter och nya förutsättningar skäl för en förnyad översyn Uppdraget En tydligare reglering av rambeslutsmodellen Beslut om ändring av budgeten

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:123

Utvärdering av bredbandsstrategin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bredbandsstrategi Stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad Tillsättandet av en utredning Utredarens uppdrag Uppföljning av bredbandsmålen Offentliga aktörer på marknaden Bredband i hela landet Utredning av stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:122 kommittébeteckning: N2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen N2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juni 2012 att tillsätta en kom-mission för att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås och

2012-12-13