Dokument & lagar (154 träffar)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar Ordföranden Godmorgon, mina vänner God morgon säger jag även till er som hemifrån kan följa den här dagen i riksdagens första kammare via kanal 2 eller SVT 24. Också ni är hjärtligt välkomna. I dag ska vi diskutera klimat. Det är många som har diskuterat

2006-03-14

Kommittédirektiv 2005:151

Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Nuvarande organisation Regeringens förvaltningspolitiska mål Tidigare utredningar Åtgärder av regeringen och de två myndigheterna Kostnadsutvecklingen Behovet

2005-12-31

Kommittédirektiv 2005:152

Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund och nuvarande bestämmelser Dubbel straffbarhet Europarådets människohandelskonvention Lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap Behovet av en översyn Europarådets människohandelskonvention

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:150

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. S 2003:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Behovet av utredning Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:149

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 dir. 2004:90 tillkallade biträdande finansministern en särskild utredare med uppdrag

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:148

Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Fi 2005:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild omställningsorganisation skall inrättas

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:147

Översyn av expropriationslagens ersättningsregler Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Expropriationslagens ersättningsregler Behovet av en översyn Uppdraget Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-12-20

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av utskottets

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:146

Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen Ju 2004:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera regleringen,

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:145

Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen Ju 2003:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Huvuddirektiven Gällande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Möjlighet för civilanställda vid polisen att ta alkoholutandningsprov Arbetsformer m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 15

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:140

Översyn av fastighetsmäklarlagen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Nuvarande ordning Andra bestämmelser av betydelse för fastighetsmäklares verksamhet Behovet av en översyn Uppdraget En allmän översyn av lagen God fastighetsmäklarsed Oregistrerade medhjälpare Mäklarens ställning i förhållande

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:139

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken Ju 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2004 tillkallade statsrådet Sahlin en särskild

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av förbättringar Utredningsuppdraget Samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda det svenska

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:134

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 december 2004 att tillkalla en särskild

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:144

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén N 2005:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Kommittén med uppdrag att följa byggandet av tunnlar genom Hallandsås skall fortsätta sitt arbete och slutligt

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:143

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Fi 2005:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Överföring av verksamhet Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget I tilläggsdirektiven

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:142

Älgförvaltningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Gällande rätt Överklagande Tilldelning av älg Avgifter Tidigare utredningar Behovet av en översyn Uppdraget Utredningsarbetet Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:141

Översyn av statliga avgifter Innehåll Sammanfattning av uppdraget Nuvarande bestämmelser Befogenhet att disponera avgifter Övriga bestämmelser Finansutskottets betänkande om offentligrättsliga avgifter Behov av en översyn Rätten att disponera offentligrättsliga avgifter Avgiftsförordningen Bristande överblick

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:137

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En kommitté Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors

2005-12-08