Dokument & lagar (295 träffar)

Föredragningslista 2005/06:143

2005/06:143 Lördagen den 17 juni 2006 Kl. 09.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Votering Avtackning av avgående ledamöter Avslutning Återrapportering från Europeiska rådets möte Statsminister Göran Persson s återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15-16 juni Meddelande om justering av protokoll

2006-06-17

Föredragningslista 2005/06:143 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2005/06:143 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2005/06:142

2005/06:142 Fredagen den 16 juni 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av skr. 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt 2005/06:So50 av Michael

2006-06-16

Föredragningslista 2005/06:142 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2005/06:142 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2005/06:141

2005/06:141 Torsdagen den 15 juni 2006 Kl. 09.00 Partiledardebatt 12.30 ca Arbetsplenum 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 9 juni Partiledardebatt Berättelse från Valprövningsnämnden Ann-Christin Ahlberg s som ny ledamot fr.o.m. 1 augusti Anmälan om namnändring

2006-06-15

Föredragningslista 2005/06:141 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2005/06:141 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2005/06:140

2005/06:140 Onsdagen den 14 juni 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 8 juni Ärenden för bordläggning Reservationer Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 5 res. s,v,mp Skatteutskottets

2006-06-14

Föredragningslista 2005/06:140 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2005/06:140 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2005/06:139

2005/06:139 Tisdagen den 13 juni 2006 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum ingen votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 7 juni Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2005/06:37 Fredagen den 19 maj Allmän

2006-06-13

Föredragningslista 2005/06:139 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2005/06:139 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2005/06:128

2005/06:138 Måndagen den 12 juni 2006 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet måndagen den 5 juni Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s 2005/06:451 av Nina Lundström fp Hyressättning

2006-06-12

Föredragningslista 2005/06:128 (doc, 131 kB) Föredragningslista 2005/06:128 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2005/06:137

2005/06:137 Fredagen den 9 juni 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Avsägelse Sonja Fransson s avsäger sig uppdraget som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti Meddelande om partiledardebatt Torsdagen den 15 juni kl. 09.00 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

2006-06-09

Föredragningslista 2005/06:137 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2005/06:137 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2005/06:136

2005/06:136 Torsdagen den 8 juni 2006 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 2 juni Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s 2005/06:412

2006-06-08

Föredragningslista 2005/06:136 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2005/06:136 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2005/06:135

2005/06:135 Onsdagen den 7 juni 2006 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena onsdagen den 31 maj och torsdagen den 1 juni Meddelande om svar på skriftliga frågor under sommaruppehållet För skriftliga frågor som inlämnas efter kl. 10.00 fredagen den 9 juni t.o.m. fredagen

2006-06-07

Föredragningslista 2005/06:135 (doc, 113 kB) Föredragningslista 2005/06:135 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2005/06:134

2005/06:134 Måndagen den 5 juni 2006 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena måndagen den 29 och tisdagen den 30 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 8 juni kl. 14.00 Frågor besvaras av utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky sstatsrådet Lena Sommestad ssocialminister

2006-06-05

Föredragningslista 2005/06:134 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2005/06:134 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2005/06:133

2005/06:133 Fredagen den 2 juni 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum votering efter debattens slut Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:403 av Axel Darvik fp Regeringens ungdomspolitik 2005/06:432 av Maria Larsson kd Valfrihet inom barnomsorgen Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från

2006-06-02

Föredragningslista 2005/06:133 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2005/06:133 (pdf, 23 kB)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

Föredragningslista 2005/06:132

2005/06:132 Torsdagen den 1 juni 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 26 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:397 av Martin Andreasson fp Globala standarder för konsumentmakt

2006-06-01

Föredragningslista 2005/06:132 (doc, 109 kB) Föredragningslista 2005/06:132 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2005/06:131

2005/06:131 Onsdagen den 31 maj 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Ansökan om ledighet, m.m. Ola Rask s har ansökt om ledighet fr.o.m. i dag t.o.m. den 12 juli 2006 Ersättare Christer Erlandsson s Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. Sonja Fransson s fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 juli 2006 Ersättare

2006-05-31

Föredragningslista 2005/06:131 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2005/06:131 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2005/06:130

2005/06:130 Tisdagen den 30 maj 2006 Kl. 09.00 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Arbetsplenum 15.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 24 maj Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen Fredagen den 2 juni Efter fredagens sista

2006-05-30

Föredragningslista 2005/06:130 (doc, 120 kB) Föredragningslista 2005/06:130 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2005/06:129

2005/06:129 Måndagen den 29 maj 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Meddelande om statsministerns frågestund Torsdagen den 1 juni kl. 14.00 Frågor besvaras av statsminister Göran Persson s Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Färre kvinnor inom försvaret

2006-05-29

Föredragningslista 2005/06:129 (doc, 100 kB) Föredragningslista 2005/06:129 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2005/06:127

2005/06:127 Onsdagen den 24 maj 2006 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena måndagen den 15, tisdagen den 16, onsdagen den 17 och torsdagen den 18 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:393 av Nina Lundström fp Burma och medlemskapet i ASEM 2005/06:422

2006-05-24

Föredragningslista 2005/06:127 (doc, 61 kB) Föredragningslista 2005/06:127 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2005/06:126

2005/06:126 Fredagen den 19 maj 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum 13.00 Votering Anmälan om kompletteringsval Fredrik Olovsson s som ledamot i försvarsutskottet Britt Olauson s som suppleant i försvarsutskottet och trafikutskottet Paavo Vallius s som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation Anmälan om återtagande

2006-05-19

Föredragningslista 2005/06:126 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2005/06:126 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2005/06:125

2005/06:125 Torsdagen den 18 maj 2006 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:394 av Nina Lundström fp Den sverigefinska nationella minoriteten 2005/06:396 av

2006-05-18

Föredragningslista 2005/06:125 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2005/06:125 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2005/06:124

2005/06:124 Onsdagen den 17 maj 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 maj Meddelanden om ändringar i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 24 maj Bordläggningsplenum kl. 15.00 inte kl. 12.00 som tidigare aviserats Fredagen den

2006-05-17

Föredragningslista 2005/06:124 (doc, 109 kB) Föredragningslista 2005/06:124 (pdf, 25 kB)