Dokument & lagar (250 träffar)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar Ordföranden Godmorgon, mina vänner God morgon säger jag även till er som hemifrån kan följa den här dagen i riksdagens första kammare via kanal 2 eller SVT 24. Också ni är hjärtligt välkomna. I dag ska vi diskutera klimat. Det är många som har diskuterat

2006-03-14

Kommittédirektiv 2005:151

Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Nuvarande organisation Regeringens förvaltningspolitiska mål Tidigare utredningar Åtgärder av regeringen och de två myndigheterna Kostnadsutvecklingen Behovet

2005-12-31

Kommittéberättelse Ju 2005:Q PM, dnr Ju2005/11833/P

Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om uphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk Ju 2005:Q Beteckning Ju 2005:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:S

Förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté Ju 2005:S Beteckning Ju 2005:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-15 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:17 utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8

Utredningen om expropriationsersättning Ju 2005:17 Beteckning Ju 2005:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8 Lokal Uppdraget

2005-12-20

Kommittéberättelse S 2005:09 utredningen, se dir. 2005:151 och dir. 2006:103

Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen S 2005:09 Beteckning S 2005:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2007-03-08 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:151

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:152

Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund och nuvarande bestämmelser Dubbel straffbarhet Europarådets människohandelskonvention Lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap Behovet av en översyn Europarådets människohandelskonvention

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:150

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. S 2003:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Behovet av utredning Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:149

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 dir. 2004:90 tillkallade biträdande finansministern en särskild utredare med uppdrag

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:148

Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Fi 2005:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild omställningsorganisation skall inrättas

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:147

Översyn av expropriationslagens ersättningsregler Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Expropriationslagens ersättningsregler Behovet av en översyn Uppdraget Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-12-20

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av utskottets

2005-12-15

Kommittéberättelse Ju 2005:16 utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55

Fastighetsmäklarutredningen Ju 2005:16 Beteckning Ju 2005:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-15

Kommittéberättelse UD 2005:06 se, dir. 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll UD 2005:06 Beteckning UD 2005:06 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2007-03-05 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för se, dir. 2005:138 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:146

Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen Ju 2004:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera regleringen,

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:145

Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen Ju 2003:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Huvuddirektiven Gällande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Möjlighet för civilanställda vid polisen att ta alkoholutandningsprov Arbetsformer m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 15

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:140

Översyn av fastighetsmäklarlagen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Nuvarande ordning Andra bestämmelser av betydelse för fastighetsmäklares verksamhet Behovet av en översyn Uppdraget En allmän översyn av lagen God fastighetsmäklarsed Oregistrerade medhjälpare Mäklarens ställning i förhållande

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:139

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken Ju 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2004 tillkallade statsrådet Sahlin en särskild

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av förbättringar Utredningsuppdraget Samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda det svenska

2005-12-15