Dokument & lagar (150 träffar)

Kommittédirektiv 2006:70

Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Utredaren ska Uppdraget Utredaren ska Utredaren ska Utredaren ska Utredaren ska Utredaren ska Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni

2006-06-14

Kommittédirektiv 2006:53

Administrativa sanktioner på fiskets område Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Bakgrund Utredningsbehov Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall överväga om det är möjligt och lämpligt att införa administrativa sanktioner

2006-06-14

Kommittédirektiv 2006:69

Utvärdering av konsumentskyddet vid telefonförsäljning Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder Jo 2005:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 De ursprungliga direktiven Bakgrund Nuvarande ordning Behovet av en översyn Uppdraget Förlängd

2006-06-08

Kommittédirektiv 2006:68

Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén S 2006:06 översyn av LSS m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 Bakgrund Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Stöd enligt en särskild rättighetslag för att nå Vård och stöd före LSS historisk tillbakablick Behovet

2006-06-08

Kommittédirektiv 2006:61

Hamnstrategi Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En statlig förhandlare tillkallas för att ge förslag till åtgärder hur hamnarnas samlade infrastruktur och resurser bör kunna

2006-06-08

Kommittédirektiv 2006:30

Utvärdering av resultatstyrningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Utvecklingen från slutet av 1980-talet Erfarenheter Uppdraget Resultatstyrningen och den finansiella styrningen Mål En sammanhängande verksamhetsstruktur Uppföljning och utvärdering Prövning av statlig verksamhet Verksamhets- och

2006-06-08

Kommittédirektiv 2006:66

Koordinator för samverkan inom storstadspolitikens lokala utvecklingsarbete Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattningsvis skall koordinatorn Bakgrund En koordinator för ökad måluppfyllelse Uppdraget Samverkan på lokal och regional nivå Identifiera hinder Förmedla erfarenheter Översyn

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:65

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur, form och design Ku 2004:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Tilläggsuppdrag Förlängd tid för redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004 tillsatte chefen för dåvarande

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:64

Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Bakgrund Motiven för en ny utredning Beskrivning av gällande regelverk De grundläggande skyldigheterna för hälso- och sjukvårdspersonalen samt Socialstyrelsens tillsynsansvar Hälso- och sjukvårdspersonalens

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:60

Flygplatsöversyn Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Bakgrund Finansiering av och bidrag till flygplatser Tillgången till transportalternativ Flygtrafikupphandlingar-Rikstrafiken Behovet av en utredning Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:58 kommittébeteckning: N 2004:16

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad användning av alkolås m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 oktober 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga möjligheterna

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:57

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Avveckling av handelsflottans kultur- och fritidsråd Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 23 februari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förbereda

2006-06-01

Kommittédirektiv 2006:67

Tilläggsdirektiv till Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering Ju 2004:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 tillkallade statsrådet Mona Sahlin

2006-05-24

Kommittédirektiv 2006:63

Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Särskilda boendeformer Mellanformer Utveckling av fler boendealternativ Uppdraget Författningsreglering Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild

2006-05-24

Kommittédirektiv 2006:62 kommittébeteckning: Ju 2006:05

Underrättelse till enskild om användning av hemliga tvångsmedel m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006 Underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel Behovet av en utredning Systemet med offentliga ombud Behovet av en utredning Uppdraget Systemet med offentliga ombud Förslag till författningsändringar

2006-05-24

Kommittédirektiv 2006:59

Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Bakgrund Inskrivningsärenden Handläggningen av inskrivningsärenden Huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Behovet av en utredning Uppdraget Utgångspunkter Organisationsfrågor Författningsfrågor

2006-05-18

Kommittédirektiv 2006:56

Tilläggsdirektiv till Utredningen om jordbrukets roll som bioenergiproducent Jo 2005:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigade den 21 juli 2005 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet

2006-05-18

Kommittédirektiv 2006:49

Genomförande av EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Behovet av en utredning Tidigare utredningsarbete Uppdraget Anpassningsskyldigheten Kostnadsfrågan Övriga frågor Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18

2006-05-18

Kommittédirektiv 2006:55 kommittébeteckning: N 2006:55

Personlig integritet i arbetslivet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2006 Bakgrund Befintlig lagstiftning Den tidigare behandlingen av integritetsfrågor Pågående utredningar om integritetsfrågor Behovet av en utredning Uppdraget Arbetsformer Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2006-05-11

Kommittédirektiv 2006:52

Översyn av den kommunala konsumentverksamheten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2006 Bakgrund Verksamheten i kommunerna Uppdraget Utgångspunkter Den kommunala konsumentvägledningen i dag Statligt stöd till kommunal konsumentvägledning Samordning av olika rådgivande och stödjande funktioner Samverkan

2006-05-04