Dokument & lagar (1 140 träffar)

Bilaga

Promemoria 2011-09-21 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 38 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 38, till torsdagen den 22 september, kl 08.30. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 8 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 217 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-09-28 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 39 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 39, till torsdagen den 29 september, kl. 08.30. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 5 TROLIGA A-PUNKTER INFöR


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 148 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-05 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 40. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 40, till torsdagen den 6 oktober kl 08.30. TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM FöRVäNTAS GODKäNNAS VID COREPER


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 241 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 13 mars 11 april 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och 2012-04-11 KOM2012 168 rådet om tillämpningen av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 14 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 13 mars 11 april 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-11 KOM2012 168 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 41 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 41. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 41. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 4 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 113 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 1 mars 13 mars 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-03-12 KOM2012 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen 2012-03-12 SWD2012 32 Arbetsdokument från kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 32 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-19 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I vecka 42 Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 20 oktober, kl 09.00 FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 7 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 192 kB)

Bilaga

Annotering 2011-10-26 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Annotering inför RIF-rådet den 27-28 oktober 2011 Syftet med behandlingen i rådet Rådsslutsatser om EU-rättslig utbildning ska antas. Dokument: 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 Europeisk rättslig utbildning rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 55 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-26 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II vecka 43. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 27 oktober, kl. 09.00 FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 5 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES VID


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 130 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 1 mars 13 mars 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-03-12 KOM2012 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 13 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-27 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I vecka 43 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 43. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 5 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM FöRVäNTAS GODKäNNAS VID


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 111 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-11-04 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I vecka 44. Överlämnas för skriftligt samråd till måndag den 7 oktober kl 11.00 Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-11-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2011-11-07. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 45 till tisdagen den 8 november kl 08.30 Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-03-06 Justitiedepartementet Bilaga 2 Enheten för fastighetsrätt och till protokoll 2011/12:22 associationsrätt Dnr 090-1620-2011/12 Överläggning med civilutskottet den 13 mars 2012: EU-förslag om revision Dagordningspunkt 1 Rubrik: EU-förslag om revision Dokument: KOM2011 778 slutlig Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 71 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-11-10 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 45 Överlämnas för skriftligt samråd v 45. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 6 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES VID


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 155 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-03-06 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Bilaga 2 till protokoll 2011/12:22 Dnr 090-1620-2011/12 Överläggning med civilutskottet den 13 mars 2012: EU-förslag om revision Dagordningspunkt 1 Rubrik: EU-förslag om revision Dokument: KOM2011 778 slutlig Förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 56 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-11-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 46 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 46 till torsdagen den 17 november kl. 15.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-11-23 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 47 Översänds för skriftligt samråd vecka 47 till torsdagen den 24 november kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 14 feb 29 feb 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik Kommissionens svar på utlåtande 2011/12:JuU2 2012-02-29 K2012 1298 Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Rapport från kommissionen till Europaparlamentet,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 16 kB)