Dokument & lagar (13 066 träffar)

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag SD231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen och de regionala polismyndigheterna bör få lagstadgad


Utskottsberedning: 2011/12:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan SD244 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:39 Hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 SD241 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska vara den myndighet som beslutar om eventuell


Utskottsberedning: 2011/12:KU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 49 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-12-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering nr 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 50. Översänds för skriftligt samråd vecka 50. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Färdigförhandlade II-punkter från möte i Coreper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 35 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-07-09 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 28. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 28 till tisdagen den 10 juli kl. 8.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 36 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-07-05 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 27. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 27 till fredagen den 6 juli kl. 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 51 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-12-20 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 51 till onsdagen den 21 december, kl 09.00 Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-05-03 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 18. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 4 maj, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 47 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-28 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 27 juni Överlämnas för skriftligt samråd vecka 26 till fredagen den 29 juni kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-01-12 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 2 Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 13 januari 2012. 3 1. Replies to written


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-25 Statsrådsberedningen EU-kansliet Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-06-20 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd vecka


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-20 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 25 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 25 till torsdagen den 21 juni kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 10 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 80 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-15 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och SJK vecka 24. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 24 till måndagen den 18 juni kl 8.30 Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Färdigförhandlad II-punkt från möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 33 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-01-19 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 3. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 3. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 45 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 24 och som godkändes vid SJK vecka 24. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 24 till torsdagen den 14 juni kl 16.00. Frågor som lösts i förberedande instanser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 58 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-01 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 22. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 22 till måndagen den 4 juni kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 38 kB)